Här kan ni läsa och skriva ut våra informationsblad som hänvisas till i texterna. Samt  även våra nyhetsblad från tidigare år.

Informationsblad:

Trygg och säker

Abata-modellen, vår metod för helhetsbilden i säkerhets- trygghetsarbete på företaget/i organisationen, från början till slut.

Utbildningskatalog, alla utbildningar och tjänster på ett ställe.

Trygg och säker, tips om att jobba med säkerhet

Säkerhetskultur, vår föreläsning och uppdrag på konsultbasis

Arbetstrygghet, vårt begrepp för Hälsa och Säkerhet, en välmående, trygg och motiverad personal.

Trygg och säker på arbetet, allmän information om företagets säkerhetsarbete.

Jag Är Trygg“, vår utbildning för hot och våld i arbetslivet.

Chefsutbildning, riktad utbildning av Jag Är Trygg.

Butikssäkerhet, öka butikspersonalens trygghet och handlingsberedskap.

Företagssäkerhet, riskmanagement och nulägesanalys.

Kurs “Personligt skydd” Kortkurs i självförsvar.

Fallkompetens en utbildning i fallteknik, balans och styrka.

Trygghetstips i vardagen

Blankett riskbedömning, hjälp till inventering, värdering och åtgärder.

Påstående för MTO, i det kontinuerliga arbetet

Medical

Första hjälpen och HLR, kunskap räddar liv.

Barn-HLR och första åtgärd, riktad utbildning mot spädbarn-pubertet.

Hjärtsäker Zon, Skapa en hjärtsäker zon på er arbetsplats

D-HLR, riktad utbildning för användande av defibrillator.

S-HLR, riktad utbildning för HLR inom sjukvården.

Våra hjärtstartare, en enkel sida med de hjärtstartare vi rekommenderar.

Hjärtsäker Zon, nya SIS-standarden gällande hjärtstartare och HLR

Friskvård

Floating, mental och muskulär avslappning i saltvattentank.

Företagsmassage, ta hand om er personal.

Policy, vår kvalitets och miljöpolicy.

Nyhetsblad:

2024Nr 1
2023Nr 1Nr 2Nr 3
2022Nr 1Nr 2
2021Nr 1Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5  
2020Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6Nr 7
2019Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6Nr 7
2018Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4Nr 5 Nr 6 
2017Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4   
2016Nr 1 Nr 2 Nr 3    
2015Nr 1 Nr 2 Nr 3    
2014Nr 1Nr 2Nr 3 Nr 4   
2013Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5  
2012Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4   
2011Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4   
2010Nr 1Nr 2     
2009Nr 1Nr 2Nr 3    
2008Nr 1Nr 2Nr 3    
2007Nr 1Nr 2Nr 3