Historik abata

Allmän beskrivning av abata

Abata bildades 1989 av Anders Bergström.

Här kan du läsa om varför abata är det företag det är. Vi berättar vår historia och vilka vi själva är. Det är Anders som ensam driver företaget och Lotta är en stark resurs som kommer in för att hålla utbildningar i HLR och första åtgärd. Här hittar du också vår kvalitet- och miljöpolicy.

Företagets namn var fram till mars 2012 Anders Bergström Personsäkerhet & Friskvård. I samband med flytten till den nya praktiken så blev namnfrågan på praktiken en svår nöt att knäcka. Abata friskvård respektive Abata personsäkerhet blev lösningen och Abata blev 2014 det juridiska namnet på företaget. Abata står för Anders Bergström Arbetstrygghet. Arbetstrygghet är ett helhetsbegrepp för trygg, välmående och motiverad personal.

Min hobby idrott blev mitt jobb

Hela historien började egentligen 1976 då jag började träna ju-jutsu en japansk kampsport med inriktning på självförsvar. Under 80-talet blev jag tillfrågad om att hålla utbildningar i självförsvar tillsammans med en psykolog som höll i de teoretiska delarna. Detta var på olika typer av gruppboende inom landstinget. Jag höll ett antal av dessa kurser löpande under 80-talet. Under denna tid så började jag som idrottsman intressera mig för kroppens funktion och hur man kan sköta om sin kropp. Detta ledde till att jag gick en helgkurs i massage.
Antalet självförsvarskurser ökade under slutet av 80-talet så jag kände att antingen ta ett steg längre eller sluta med dessa pga av ordinarie arbete. För att ta det ett steg till så startade jag 1989 företaget ABm:s Träningskonsult där jag genomförde självförsvarsutbildningar som en bisyssla till mitt ordinarie arbete. Sedan blev jag som tur var uppsagd från mitt ordinarie jobb 1992 annars hade denna verksamhet i nuvarande form aldrig blivit en verklighet

Trygg och säker

Trygg och säker har tyngdpunkten på personalens egen trygghet samt företagets/organisationens säkerhetstänkande och rutiner.
Här är huvudinriktningen hot & våld-utbildningen ”Jag Är Trygg”, men även säkerhetstänkande, riskhantering och krishantering.

“Jag Är Trygg” utvecklades under åren då jag läste pedagogik, konflikthantering och säkerhetsadministration på Linköpings och Stockholms universitet. Abata har nu genomfört utbildningen ”Jag Är Trygg” sedan 1993 med kunder framförallt inom vård, omsorg, socialförvaltningar och försäkringskassor, men även mot andra kommunala, statliga och privata arbetsplatser där personalen kan möta med människor i olika former av konflikt och aggression.

Sedan starten har jag genomfört flera hundra utbildningar inom ramen för ”Jag Är Trygg”. Dessa kan erbjudas som handledning, halvdagsutbildning, trygghetsdag, grundutbildning på två dagar eller instruktörsutbildning. Allt efter kundens behov och önskemål så har kurserna anpassats innehållsmässigt av de olika delarna kursen består av. Denna utbildning utvecklas hela tiden för att kunna anpassas till olika yrkesområden. Och har i dag blivit en gedigen utbildning inom Hot och våld i arbetslivet som kan anpassas efter olika verksamheter och dess unika behov. För mig är det viktigt att all personal har en samsyn inom detta område och har lika kompetens. Detta för att de ska kunna känna sig trygga med sina arbetskamrater.  Det är viktigt att tryggheten kommer upp på ledningsnivå, så att personalen känner trygghet och har riktlinjer från ledningen.

”Trygg och säker, en självklarhet” och ”Tänk efter före” är motton jag jobbar efter.

Friskvård

Friskvården var tidigt ett stort intresse och jag utbildade mig till massageterapeut 1993 och öppnade en praktik som 1996 flyttade till Sporthallen. Senare flyttade massagepraktiken till Johannelundsvägen.

Inom friskvården var massage det vi började med. Vi har genom åren haft många företagsavtal och privata kunder. Vi jobbar också mycket mot idrotten och Anders har varit landslagsmassör under 7 år.

Mental träning handlar bl.a om visualisering, affirmationer, positivt tänkande och målbilder. Som mental rådgivare erbjuder vi också stresshantering.
2005 flyttade vi till bättre lokaler på Munkhagsgatan och nu finns träningsmöjligheter och massagepraktik i anpassade lokaler.

HLR och första hjälpen

HLR och Första hjälpen är den nyaste, men ändå gammal företeelse i företaget. Utbildningar i HLR och idrottsskador har vi genomfört sedan slutet av 90-talet och det har varit en del i friskvården. Under 2011 så öppnade sig möjligheterna till en mer riktad insats mot HLR och första hjälpen i och med att Lotta utbildade sig till huvudinstruktör i både Vuxen-HLR, Barn-HLR och D-HLR. Samtidigt blev vi återförsäljare för både hjärtstartare och första-hjälpen materiel. Därmed fick vi möjligheten att lyfta fram denna verksamhet mer och HLR och Första hjälpen har blev en egen del vid sidan om Trygg och säker och Friskvård.