Här kan du läsa om våra policy i olika delar.

Kvalitetspolicy

På abata så strävar vi att utveckla våra tjänster och marknadsföra produkter som motsvarar våra och våra kunders behov. För att bibehålla och öka kvalité och kundkontakter ska vi framstå som ett pålitligt företag att samarbeta med. Vi ska kunna visa att vi nått de mål som vi tillsammans med kunden satt upp och därmed utlovat. Detta genom att vi ska ha en löpande och lyhörd kundkontakt både före, under och efter ett uppdrag. Våra utbildare har den kompetens som krävs för respektive uppdrag och de strävar efter att kontinuerligt vidareutveckla sig genom att hålla sig uppdaterade på nyheter inom respektive kompetensområde. Alla uppdrag påverkar vår kvalité i helhet och alla insatser har samma värde och sker med ett ärligt och seriöst uppträdande. Synpunkter mottages tacksamt och åtgärdas skyndsamt och återrapporteras till påkallande kunder.

Våra leverantörer och samarbetspartners ska ha en kvalitetssträvan som passar abata:s kvalitetssyn.

Med nöjda kunder kan vi fortsätta vår utveckling.

Miljöpolicy

Inom abata så strävar vi efter ett totalt minskat miljöuttag vilket ger minskad belastning på miljön.

Detta försöker vi nå genom
– använda återvinningsbara materiel och förpackningar.
– använda en miljövänlig sop- & pappershantering.
– använda de miljövänliga resealternativ i möjligaste mån.
– använda de energisparsmöjligheter som passar vår verksamhet.

GPDR

För att kunna ha en kommunikation med kunder, så samlar vi in kunduppgifter som är behövliga för kommunikationen. Den information vi samlar in kommer från respektive företag/organisations hemsida eller genom de uppgifter vi fått vid personlig kontakt. Främsta kommunikationen används till nyhetsbrev samt andra utskick eller telefonsamtal.

Vi sparar i ett Excel som finns på ett USB-minne som används vid behov, annars kopplas det bort.

De uppgifter vi sparar är:

Företag/organisation
Namn
Funktion
Ev. avdelning mm.
Telefonnummer
E-post-adress

Skriv ut vår policy

Ring +46 70 555 27 77 eller E-posta info@abata.se för mer information och bokning.