Hjärtsäker zon – användning av hjärtstartare för För att skapa tryggare arbetsplatser mot hjärtstopp

 

Att göra er arbetsplats till en Hjärtsäker Zon innebär att ni skapar en trygg arbetsmiljö för er personal, kunder och besökare och visar att ni tar ansvar och ger bästa möjlighet till en bra åtgärd.

Enligt studier har det visat sig att snabb hjärtlung-räddning och användandet av en hjärtstartare inom tre minuter ökar möjligheten till överlevnad. För varje minut som sedan går minskar möjligheten med 10 %.

Nu kan vi hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker Zon på din arbetsplats för en trygg och säker arbetsmiljö.

Kontakta oss för att bli en hjärtsäker zon

De krav som standarden ställer är att:

  • Ni har installerat hjärtstartare/AED som uppfyller SS-EN 60601-2-4.
  • Ni har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp.
  • Ni kan starta hjärt-lungräddning omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter.
  • Ni är registrerade i Hjärtstartarregistret.
  • Ni har systematiskt underhåll av er utrustning.
  • Ni har varje år underhåll av er kompetens.