Massage

Nytta eller nöje

Som certifierad massör med flera vidareutbildningar hjälper jag dig med olika problem i rörelseapparaten eller ger dig massage för avslappning. Massagen kan ha många olika syften och olika massagetekniker utvecklas efter olika behov. Den klassiska massagen och idrottsmassagen är grunden i massageterapin och där kan jag göra stor nytta för dig.

Ett problem löses ofta efter 3-5 behandlingar. Men nyttan i massage finns i kontinuiteten. De flesta av mina kunder kommer med ca 6-8 veckors mellanrum, vilket ger en bra effekt i längden.

Massagen kan även kompletteras med träningstips, mental rådgivning eller stresshantering.

Nedan kan du ta reda på lite mer om olika massagemetoder och hitta vad du behöver.

Massageterapi – klassisk massage

Massage är en effektiv metod att lösa muskelspänningar och muskelvärk. Idag går var och varannan människa omkring med någon form av muskelvärk. Detta fås genom stressigt, monotont, ensidigt eller hårt arbete. Vid muskelvärk gäller det att åtgärda det snarast och inte gå och vänta. Då finns det risk att problemen ökar och blir svårare att åtgärda.

Massage är ett hjälpmedel mot muskelproblem. Det stora ansvaret ligger på individen själv.

Massageterapin handlar om att söka reda på problemen, behandla de med massage och töjning. En behandling avslutas alltid med råd hur du själv ska fortsätta ta hand om din kropp. Både gällande töjning, träning och annat du själv kan påverka.

Massagens verkan är bland annat;

 • Sänker muskeltonusen. Massagen löser upp spänningar och kramper, töjer ut och ökar elasticiteten.
 • Förbättrar musklernas cirkulation och näringstillförsel. Slaggprodukterna förs ut och muskelcellerna får bättre tillgång till syre och näring.
 • Ger snabbare läkning efter skada. Massagen förhindrar ärrvävnad och underlättar läkning.
 • Ökar produktionen av det rogivande hormonet oxytocin.
 • Bättre kroppshållning och rörelseförmåga. Massagen ger mjuk, avspänd och smidig muskulatur.
 • Ökar den egna kroppsuppfattningen.

Medicinsk fibromyalgi massage

Har du fibromyalgi så finns det en speciell massagemetod just för dig.

Fibromassage är en massagemetod som bygger på ett helhetskoncept. Det handlar om att jag som fibromassör ger dig en skön upplevelse med massage, musik, värme och avslappning.

Fibromassagen är utarbetad av Stefan Göthager.

Gå gärna in på Medicinsk fibromassagens hemsida för mer information.

Lotorpsmetoden

Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem som bygger på klassisk svensk massage. För bland annat följande åkommor har metoden ett mycket gott resultat: Hosta, Doftallergi, Parfymallergi, Astmaliknande åkommor.

Lotorpsmetoden inriktar sig på massage av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

Gå gärna in på Lotorpsmetodens hemsida för mer information.


Riktad massage

Massage fyller flera funktioner och kan inriktas mot olika målgrupper.

För företag

Företagsmassage är ett begrepp som visat sig göra stor nytta. Att som företagsledare ge sin personal möjligheten att få massage är en bra form av företagshälsovård.

En stor del av sjukfrånvaro och minskad effektivitet beror på problem i rygg, nacke och axlar. Massagen minskar sjukfrånvaron, ökar effektiviteten hos personalen. Den ges i form av behandlande och framförallt förebyggande.
Massagen ges på vår praktik i Johannelund efter godkännande av företaget och faktureras varje månad. Övrig punktinsatser sker ute på arbetsplatsen.

Företagsmassagen består av följande delar, vilka passar ert företag?

 • Massageterapi som är den handgripliga massagen.
 • Rehabterapi med arbetsmiljöprofiler som inriktar sig på människan och dennes förhållande till arbetsplatsen.
 • Mikropauser är det naturliga friskvårdsavbrottet i arbetet.
 • Nack och ryggympa stärker upp musklerna och ger en bra kroppshållning.
 • Stresshantering, hur kan personalen på ett enkelt sätt sänka sin stress och öka produktiviteten.
 • Utbildning för att öka kunskapen och förståelsen om den egna kroppen.

Hjälp till självhjälp, företagsmassage kan inte göra underverk. Den viktigaste faktorn är individen själv och viljan att själv fortsätta för att må bättre.

Massage och avslappning inom barnomsorgen

Ger mer harmoniska och avstressade barn som också bråkar mindre.

Att lära barn att massera varandra har visat sig att de ökar respekten för människan. Massage på dagis och massage i skolor har blivit ett begrepp som har en stark funktion i att barn och ungdomar får röra vid varandra.

Avslappning är avstressande och hjälper barnen att koppla av. Exempelvis på morgonen när de kommer till dagis. Då har de kanske väckts tidigt och ofta fått stressat iväg på grund av att föräldrarna ska iväg till arbetet. Massage ökar blodgenomströmningen och höjer det lugnande hormonet oxytocin i kroppen. Avslappning sänker de stressande hormonerna i kroppen Tillsammans ger det lugna barn som lättare somnar in och tillgodogör sig avkopplingen bättre.

Därför vill jag ge er möjligheten att lära barnen och personalen att massera varandra och koppla av som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Massage mot våld

Massage kan också användas inom arbetsområden där man möter aggressiva människor. Aggressioner kommer från bl.a. otrygghet, kommunikationsproblem och kontaktbehov.

Jag har sett den lugnande verkan massage har. Flera vetenskapliga undersökningar visar också massagens positiva effekter. Touch research Institute i Florida har gjort flera undersökningar som visar att massage ökar ämnesomsättningen, immunfaktorer, vitalitet samt minskade nivåer av stresshormonet cortisol, ångestnivå, smärta och trötthet.
Professor Kerstin Uvnäs Moberg har kommit fram till att massage ökar utsöndringen av lugn och ro-hormonet oxytocin. Oxytocin är en motpol till kampflyktreflexen, som istället ger lugn, sänker blodtryck och öppnar oss för omvärlden.

Jag ser intressanta möjligheter att använda massage för att minska aggressiviteten hos era vårdtagare och vill ge er möjligheten att lära personalen att massera vårdtagarna. En extra fördel ni får är att personalen även kan massera varandra och ge möjlighet till friskvård på arbetet.

Jag håller kurser i massage, anatomi och fysiologi för att öka kunskapen om kroppen.

Taktil massage/stimulering

Taktil massage ökar kontaktkänslan och frigör lugn- och ro-hormonet oxytocin är en terapimetod för personal inom psyk-, grupp- och äldreboende. Att som personal massera framförallt nacke, händer, fötter och ansikte, men även rygg och ben kan sänka adrenalinavsöndring och hot- och våldstendenser som uppkommer p.g.a. vårdtagarens sjukdom och skada.

Massagekurser hur personalen använder massagen som terapimetod, ger också personalen kunskap som de kan använda att hjälpa varandra mot spända och hårda muskler.


Eftersom vi ofta jobbar ute hos kund, så har vi inga fasta öppettider på praktiken, utan kontakta oss >>