HLR-utbildning med Hjärtstartare  – Rätt kunskap räddar liv

Lotta visar HLR

Vad gör du om någon plötsligt faller ihop och inte kan andas? Hur tar du om hand om någon som skadas på arbetet eller hemma? Med rätt kunskap hur man agerar så ökar också möjligheten att man faktiskt gör något. Gå en utbildning i HLR, hjärt-lungräddning och lär dig också hur en hjärtstartare fungerar.

I Sverige drabbas varje år fler än 10 000 personer av plötsligt oväntat hjärtstopp. Av dessa får ca 5 000-6000 personer hjärt-lungräddning. Nästan 600 personer överlever, det är dubbelt så många som 2009.
Om en strömstöt från en hjärtstartare kan ges inom 3 minuter har den drabbade 70-80% chans att överleva. Det vanligaste är att hjärtstopp inträffar utanför sjukhus och om hjälp kommer och ger HLR samt använder hjärtstartare så ökar möjligheterna till överlevnad.

Hjärt- och lungräddning (HLR) är det som räddar liv och ges för att hålla igång hjärtverksamheten och få fram syre till hjärnan hos någon som har fått hjärtstopp. HLR är en metod som alla kan lära sig utan sjukvårdsutbildning.

HLR ska användas på någon som har fått hjärtstopp eller andningsstopp. En person som får ett hjärtstopp blir medvetslös inom några sekunder och slutar att andas. Om man får ett luftvägsstopp så stannar också hjärtat efter ett par minuter.

En av de vanligaste orsakerna till luftvägsstopp är att något fastnat i halsen, exempelvis en matbit. Men hjärtat och andningen kan också sluta fungera på grund av till exempel drunkning, förgiftning, överdosering av läkemedel eller en kraftig elektrisk stöt.

HLR:s syfte är att hindra att hjärtstoppet leder till syrebrist. När hjärtat slutar slå eller andningen upphör får kroppen inte tillräckligt med syre. Syret är livsviktigt för kroppen. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln uteblir för länge, är det en stor risk för bestående hjärnskador. Hjärnskador kan uppstå redan efter tre till fyra minuter.

Vi följer HLR-rådets uppdaterade riktlinjer från oktober 2016 för utbildningarna och som instruktörer är vi godkända utbildare av HLR. Lotta är även huvudinstruktör, så vi kan erbjuda instruktörsutbildningar.

Att jobba inom en Hjärtsäker Zon ökar tryggheten. Hösten 2015 kom det en ny SIS-standard gällande Hjärtsäker Zon vilket innebär bland annat att det ska finnas utbildning, rutiner samt att en hjärtstartare ska vara på plats inom 3 min. Läs standarden här.

 

Vuxen-HLR med hjärtstartare, HLR-utbildningen innehåller:

Kedjan som räddar liv; Tidigt larm – tidig HLR – tidig defibrillering – tidig vård

 • Kontrollera livstecken
 • Hantera luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Larma
 • HLR Hjärt- och lungräddning
 • Hantera en hjärtstartare/AED

Kommentarer vid utvärderingar om utbildningen och Lotta som föreläsare
“Jättebra utbildning. Pedagogisk och lättförståelig” Omsorgsenheten Linköping

Hur ska du göra – Riktlinjer för HLR

Läs mer och skriv ut HLR

Kommentar från en kursdeltagare som utfört HLR på riktigt.

“Jätteskönt att Lotta faktiskt sa att det kommer att knaka i revbenen. Man blev ju rädd först”

HLR-Utbildning i Barn HLR – Barn är inte små vuxna

hjärtstartare HLR-utbildning barn

Vad gör du om ett barn råkar ut för en olycka, ex sätter i halsen eller plötsligt faller ihop och inte kan andas? Även barn kan få hjärtstopp ex under idrottsutövning eller lek. Barn kan också råka ut för en olycka och skada sig på olika sätt.

Med rätt kunskap hur man agerar så ökar också möjligheten att man gör något. Vi lär dig att hantera dessa tillbud och livräddande åtgärder tills ambulansen kommer. Rätt åtgärder minskar också risken för livslånga skador.

Barn-HLR är uppdelad i spädbarn och 1 år-pubertet. Detta beror på skillnader i anatomi, andning och cirkulation.

En utbildning handlar om kedjan som räddar barn.

Läs mer och skriv ut Barn-HLR.

Se en film om Barn-HLR för de under 1 år och för de över 1 år.

D-HLR och S-HLR

Utbildningen i D-HLR vänder sig till de yrkesgrupper som kan förväntas möte situationer med plötsligt hjärtstopp i sitt yrkesutövande. Det kan vara poliser, väktare, räddningstjänst, simhallspersonal mm.
Utbildningen i S-HLR vänder sig till personal inom vården, såsom som sjukhus, primärvård och andra sjukvårdsinrättningar.

Både D-HLR och S-HLR kräver genomgången HLR-utbildning inom sex månader och förberedelser innan kursen. Inom båda kurserna ingår situationsanpassad träning och samarbete.

Läs mer och skriv ut D-HLR och S-HLR

Första Hjälpen

Vi är alla på våra sätt otursgubbar/gummor och olyckan kan vara framme. Hur vi då ska hantera skador och hjälpa till är en kunskap som du lätt kan skaffa dig. Det kan även finnas sjukdomar som kan vara orsaker till olyckor. På din arbetsplats ska det finnas rutiner och utrustning, som underlättar. Det viktigaste när det gäller skador är att de inte inträffar.

hjärtstartare HLR-utbildning

Första hjälpen kan innehålla:

 • S-ABC eller S-ABCDE, beroende på behovet på arbetsplatsen.
 • Förebygga olycksfall.
 • Akut omhändertagande/stoppa blödning.
 • Så här tar vi om hand om olika skador som kan förekomma på er arbetsplats.
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
 • Första hjälpen material.
 • Sjukdomar

Innehållet anpassas efter ert behov och förutsättningar. Detta beroende vilken typ av arbetsplats du jobbar på. Vilka åldrar som finnas i din närhet, småbarn, barn, ungdomar eller vuxna.

Kommentarer vid utvärderingar om utbildningen och Lotta som föreläsare.
”Alla var överens om att det var en bra utbildning. Det var och också bra att få ställa frågor och diskutera händelser som vi har funderat på. Lotta var mycket trevlig, lättsam och kunnig och jag kan absolut rekommendera henne till andra.”
Skogslotten ridklubb

Utbildningen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets direktiv i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

Läs mer och skriv ut Första hjälpen och HLR.

Viktigt att krishantera rätt

Hur gör man när det oväntade plötsligt händer. Det kan vara ett hjärtstopp, en olycka, en arbetskamrat eller anhörig avlider, ett rån eller hot och våldssituation. Det är viktigt att arbetsplatsen agerar snabbt och effektivt. Vi hjälper er med att sätta upp rutiner och utbilda personalen i krisreaktionen.

Varje arbetsplats ska ha uppdaterade och anpassade rutiner för krisstöd. Detta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7, “Första hjälpen och krisstöd”..

Ring 013-15 11 23 eller E-posta info@abata.se för mer information och bokning.