Trygghetstips för dig att tänka på i olika situationer

Här får du blandade trygghetstips att tänka på i olika situationer.

Du behöver inte göra stora insatser för att öka din trygghet.
Det gäller att tänka till före och likaväl som du har automatiserat rutinen att sätta på säkerhetsbältet varje gång du sätter dig i bilen, så kan ditt beteendet för tryggheten också automatiseras. Det finns två sätt att träna detta.
Antingen använder du minneslappar och att vi påminner varandra. Eller genom att träna mentalt där visualisering och målbilder hjälper dig att träna in ett önskat beteende som främjar tryggheten.

Här nedan följer ett antal trygghetstips för olika situationer. Flera av dess hoppas vi att du redan tänkt på
och de finns med i ditt vardagliga beteende. Men det kan nog även finnas lite att titta över och ta till sig.
Självklart är detta inte en fullständig tipsbank utan ta till dig alla tips du ser eller hör om som passar dig.

Denna tipssida kommer att uppdateras med jämna mellanrum, så titta gärna in igen.