Har ni en en bra butikssäkerhet så får ni tryggare personal. Med rätt utrustning, utbildad personal och genomarbetade rutiner så minskar risken för incidenter.

Vi coachar er mot en säkerhetsskyddad butik.


Enligt Handels så ökar rån, stöld, snatteri och svinn in butiker. Detta är tyvärr en trend som påverkar framförallt de mindre butikerna som inte har möjlighet till ett säkerhetsarbete via koncern. Vetskapen om att detta kan inträffa ger ofta en otrygghet hos personalen. Följderna av dessa händelser blir ofta större än de borde bli eftersom planeringen på arbetsplatsen med genomtänkta åtgärder inte görs innan, utan ofta efter att det har inträffat. Handels räknar också att den ekonomiska förlusten för stölder och svinn är ca 1,4 % av omsättningen. Att se över butiken och planera utrymmen är en första bra åtgärd. En säker butik med butikssäkerhet  och en mental förberedelse för direkt eller indirekt konfrontation med brottsutövare är viktigt att gå igenom innan det händer. Det minskar också svinn och ger vaksammare personal.

Säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet kan optimeras bättre hos mindre och medelstora företag och butiker. Det är ofta inte prioriterat och kunskap, ansvar och befogenheter finns inte eller följer inte varandra. Säkerhetsarbete är en ledningsfråga. 

Kunskap om säkerhetsarbete är inget som naturligt finns inom mindre företag.

Undvik akutåtgärder

Dåligt säkerhetsarbete ger ofta akutåtgärder vid inträffad händelse. Det blir oekonomiskt och störningar i produktion. För att öka personalens trygghet så är riktlinjer för agerande och mentalt förberedelse vid direkt konfrontation med brottsutövare viktigt att gå igenom innan det händer. 

Skydd mot rån i handeln

Handels har tagit fram ett 13 punkters program som leder till en säkerhetsskyddad butik. Det innebär att butiken efter en säkerhetsgenomgång får butiken godkänd av av HAK godkänd besiktningsman som sätter upp dekalen “Säkerhetsskyddad butik” vid entrén. Denna dekal talar om att det finns ett säkerhetstänkande i butiken. Abata erbjuder er att med utbildning, som säkerhetssamordnare och bollplank hjälpa er med att öka tryggheten, säkerheten och handlingsberedskapen hos er personal och ert företag. Butikssäkerhet handlar om;

  • Att göra riskanalyser
  • Skydd mot rån i handeln, checklista på 13 punkter
  • Sätta upp policy, rutiner och handlingsprogram
  • Utbilda personalen i säkerhetstänkande och förståelse för butikens säkerhetsrutiner
  • Se över behovet av säkerhetsutrustning
  • Grundkurs hot och våld/självskydd, enligt AFS 1993:2
  • Krishantering enligt AFS 1999:7
  • Motivation för säkerhetstänkande

Läs mer och skriv ut butikssäkerhet >>