Årets första nyhetsbrev Arbetstrygghet nr 1-21

Här kan du läsa nyheter och tankar från Abata.

Innehåll :

Godkänd av AFA-försäkring.
Styr upp ert säkerhetsarbete.
Missar vi incidenter/tillbud på arbetsplatsen.
Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet.
Använd din friskvårspeng.
Mitt är mitt.
Allt behöver inte vara jobb. Trivseltid behöver vi alla.
Prata med de äldre. (Repris)
Våra utbildningar och produkter

Läs hela nyhetsbrevet här

Årets första nyhetsbrev Arbetstrygghet nr 1-21