TillbudshäfteNär vi pratar om tillbud och arbetsskador, så kan dessa begrepp förenklas med ett Oj (tillbud) eller AJ (arbetsskada). Arbetsskada är vi vanligen duktiga på att skriva eftersom det kan gälla sjukskrivningar, försäkringar mm. Exempelvis via www.anmalarbetsskada.se.

Men när det gäller tillbud så kan det vara annorlunda. Först gäller det att på arbetsplatsen definiera vad ett tillbud är. Det beror på vilket typ av arbetsplats det är. Det skiljer sig om det är en verkstad, butik, vårdboende, kontor mm.

Tillbudsrapporterna är också ett bra underlag vid riskbedömningar. Gå igenom tillbuden på APT och andra tillfällen för trygghetsökning. Det kan gälla att ändra den fysiska miljön, ändra rutiner, självanalys, förändring för brukare mm.

Men ibland blir man skrämd. När jag på mina utbildningar tar upp ämnet tillbudsrapporter, så visar det att vanan att skriva tillbud inte är prioriterad på en del arbetsplatser. Jag har någon gång fått höra att chefen sagt att de inte ska skriva tillbud för det ser inte bra ut i statistiken. What!!!!

Är det inte skrivet så finns det inte!

Det kan vara svårt att lyfta incidenter som har hänt om det inte finns en tillbudsrapport.

Jag har hittat fram för allt tre anledningar förutom kommentaren ovan varför tillbud inte skrivs.

  1. Det är krångligt att skriva. Finns blanketten på intranätet kan vara svårt att hitta fram till blanketten. Det kan även tyckas att det är mycket att fylla i. Används det fortfarande pappersblanketten så sitter de ofta i någon pärm någonstans. Både dessa saker går enkelt att åtgärda.
    Det finns även ett lite minnesblock från Arbetsmiljöverket som är enkelt att ha med sig och fylla i som minne tills man kommer tillbaka till datorn.
  2. Det händer inget. De som lämnar in ett tillbud får ingen återkoppling och tror därför att de skriver i onödan. Men det som ledningen, skyddsombud mm gör kommuniceras inte tillbaka till arbetstagaren. Enligt SSA, Systematisk Säkerhets (Skadeförebyggande) Arbete, så ska det ske en återkoppling efter varje rapport och brister ska åtgärdas.
  3. Det händer så ofta. I vissa verksamheter (bland annat vård och omsorg) förekommer exempelvis lättare hot och mindre våld ofta pga vårdtagarens sjukdom. Då kan det upplevas att ifyllande av tillbudsrapporten tar mycket tid från arbetet.
    De drabbade kan också få kommentaren att det ingår i arbetet/det får man tåla. Eller att då får vi skriva varje dag. Men även (i riskbedömningstermer) om skadan/konsekvensen är liten men frekvensen är stor kan skadan på sikt bli stor.

Hur ser det ut på eran arbetsplats? Skrivs det tillbudsrapport när det har varit ett OJ?

Skriver du rapport för ett OJ?