Kamratstöd, är något som ingår i mina utbildningar inom hot och våld samt HLR. Och det är också väldigt aktuellt i dessa osäkra tider.
Jag brukar ställa frågan vad betyder begreppen krisgrupp och stödgrupp och det kan dyka upp två olika svar vilka båda är lika riktiga.
Svar 1. Krisgrupp finns där när det händer och stödgrupp finns efteråt.
Svar 2. Krisgrupp är de professionella, det finns ju exempelvis en POSOM-grupp i varje kommun. Det finns även krisorganisationer inom företag. Och då är stödgruppen de som finns runt omkring, det vi kallar kamratstöd.
Och i mina utbildningar utgår jag från svar 2 eftersom krisgruppen oftast kallas in vid större kriser och katastrofer. Men när det händer “mindre” incidenter, som arbetsskador, hot, våld och olyckor kanske man inte kallar in krisgruppen. Men när någon mår dåligt är kamratstödet jätteviktigt. Att få möjligheten att prata av sig är ett måste.
Har ni pratat kamratstöd på arbetet, hur ser era rutiner ut för “mindre” incidenter?
Kamratstöd