Trygghet är känslan du får när ni har ett bra säkerhetsarbete på arbetsplatsen. Det gäller både butiken, skolan, boende, kontoret, mottagningen, hembesök mm mm. På alla arbetsplatser ska det förekomma ett säkerhetsarbete som en del av det Systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1. Om ni involverar alla anställda i detta arbete, så det finns kunskap i alla led, så har ni skapat en bra grund för en gemensam trygghetskänsla. Om säkerhetstänket är automatiserat, så krävs det inte någon extra energi för detta. Med ökad trygghet kommer också en avspänd känsla som också ger en ökad produktivitet.

Riskprocecss
Kontinuerligt arbete med riskprocessen

 

Säkerhetsarbetet är ett kontinuerligt arbete som alltid ska genomsyra det vardagliga arbetet.  Ett bra hjälpmedel för att få en bra process (se mer på Prevent.se) är

Undersöka: Utreda nuläget, hur ser det ut idag?
På varje arbetsplats ska det finnas klargjorde roller för säkerhetsarbetet. Vilka har befogenheter och ansvar för åtgärder?
Inventera vilka risker som finns på arbetet. Här få ni hjälp av tillbuds- och arbetsskaderapporter, men även arbetstagarnas egna erfarenheter vad som hänt eller kan tänkas hända.

Riskbedöma: Värdera riskerna utifrån frekvens och konsekvens. Att använda detta sätt för riskvärdering, så får ni ett riskvärde som indikerar i vilka risker som ska hanteras och med vilken prioritering. Och med denna metod får ni indikation på att även mindre konsekvens ger ett högre riskvärde om frekvensen är större.

Åtgärda: Nu gäller det att hitta rätt åtgärder för att eliminera eller reducera riskerna. Det kan handla om att  göra en förändring av den fysiska arbetsplatsen, göra om rutiner och arbetsinstruktioner, ta bort anledning till risken eller lägga till för att förhindra risker.
För att åtgärderna ska implementeras på arbetsplatsen så behövs det bra handlingsplaner och rätt utbildning.

Kontrollera: I handlingsplanen ska det finnas med hur och när utvärdering av åtgärder ska göras. Har åtgärderna gjorts på rätt sätt och har de fått den effekt som önskats.
I denna process som är ett kontinuerligt arbete så ska det vid utvärderingen också göras ny undersökning om det kommer fram nya risker som ska åtgärdas.

 

Då vi jobbar mycket med hot och våld så har vi en mer utvecklad process i Säkerhetscirkeln.

Se nu till att arbetet kommer igång eller fortsätter beroende hur ert säkerhetsarbete ser ut.

Som vi säger ”Tänk efter före”

Skapa trygghet på arbetsplatsplatsen med ett bra och anpassat säkerhetsarbete.