Läs gärna vårt nyhetsblad Nr 1-2018 med bland annat information om ny ISO-standard som är på gång.

Vad gäller GPDR för Abata. Skicka e-post till nyhetsbrev@abata.se om du vill bort från vårt register.

25- och 35 års jubileum 2018. två jubileum samma år. läs hur.

Abata-modellen, hur du driver ett säkerhetstänk och säkerhetsarbete på arbetet.

Sitt inte lugn i båten, det kan hända på alla arbetsplatser. Vad? behöver ni en Chefsutbildning

Sömninformation från Tempur.

Ta möjligheten att gå en Självförsvarskurs hos utbildad instruktör.

 

Årets första nyhetsblad