Efter många funderingar hur vi ska lösa det och med frågor om utbildningar i rätt åldersgrupp, så har ni tagit fram en Kombo-utbildning för er som arbetar på arbetsplatser med både barn och vuxna eller som i privatlivet har den vänkretsen. Utbildningen riktar sig mot båda åldersgrupperna barn och vuxna, alltså en kombination av barn- och vuxen-HLR men utan spädbarn.

Denna utbildning tar ca 3,5 – 4 timmar och genomföres med max 10 st deltagare.

Kombo-utbildning HLR