Här presenterar vi vårt senaste nyhetsblad.

Innehåll:

Hjärtsäker zon, skapa en hjärtsäker zon på arbetet.
Ready-Heat, värmefilt som värms upp av luften.
Tankar om larm, Planera för ett anpassat överfallslarm.
Steg 2-kurs, hur går ni vidare efter utbildningen “Jag Är Trygg”

 

Nyhetsblad Nr 3-2016