På en arbetsplats så har vi troligen flera olika larm. Först och främst två stycken som tillhör fastigheten, brandlarm och inbrottslarm (skalskydd). För dessa så finns det troligen serviceavtal och det gås igenom hur de fungerar och vad som gäller för dig som anställd. Stänga dörrar för brandzoner, larma på och av skalskyddet mm.

När det gäller hot och våld så har vi överfallslarm i olika former. Överfallslarmets syfte är att du ska få hjälp när du känner dig hotad eller utsatt för våld. Överfallslarmet kan även användas som personlarm om du råkar ut för en olycka eller annat under ditt arbete. Det finns både bärbara larm och fasta larmpunkter samt i larm anpassade för mobilen.

När man på arbetsplatsen börjar diskutera om att skaffa överfallslarm är första frågan att besvara. ”Vad är syftet med larmet? Vad ska hända när vi trycker på larmet?” När den frågan är besvarad är det dags att titta på vilken teknisk lösning som passar bäst.

Det vi även bör tänka på är att larma är en falsk trygghet, och det beror på fyra faktorer.

 1. Larmet ska teknisk fungera.
  Vilka rutiner finns för att kontrollera och testa larmet. Ingår det i något avtal med leverantören eller är det personalens ansvar. I så fall vilka på arbetet ska testa larmet och med vilka tidsintervaller. Vilka rutiner för att ladda bärbara komponenter, så de alltid är laddade när de ska användas.
 2. Vi ska komma åt att larma.
  Har arbetsgivaren tillhandahållit ett larm är det varje anställds personsoliga ansvar att faktiskt använda det. Här bör man även tänka på att om man har ett bärbart larm, skaffa ett användarvänligt larm, som är lätt att använda, enkelt att ta med sig. Annars finns risken att det blir liggande i stället för att det är med.
 3. Det finns någon som tar emot larmet.
  Vart ska larmet gå? Till larmcentral eller arbetskamrater, eller både och. Att tänka på är att arbetskamrater är ofta närmast och kan komma fort. Vilket innebär också att det är lättare att larma om situationen blir lite obehaglig och jag känner att jag behöver lite stöd.
 4. Den som tar emot larmet ska också kunna göra en åtgärd.
  Det är viktigt att tänka på den sista länken i larmkedjan. Till en larmcentral kan ni specificera vilka som ska larmas ut. Går larmet till en arbetskamrat, ska hon/han vara i närheten och också komma ifrån det hon/han gör just nu.
Tankar om Larm