Beredd att agera

Beredd att agera

Om det skulle hända, har du kunskapen att agera? Vi kommer alltid att reagera om vi påträffar en skadad eller sjuk människa. Men hur agerar du? Om det skulle hända, har du kunskapen att agera? Med en snabb åtgärd ökar