Beredd att agera

Beredd att agera

Om det skulle hända, har du kunskapen att agera? Vi kommer alltid att reagera om vi påträffar en skadad eller sjuk människa. Men hur agerar du? Om det skulle hända, har du kunskapen att agera? Med en snabb åtgärd ökar

Årets första nyhetsblad nr 1-22

Årets första nyhetsblad nr 1-22

Nu i samband med att vi lagt ut vår uppdaterade hemsida, så kommer även årets första nyhetsbrev.Innehåll: Falska websidor.Organisationen som är den viktiga när det gäller mobbning.Vår uppdaterade hemsida.Prata med de äldre (repris).Hundar med gult i kopplet.Alla kan använda en