Godkänd hos AFA försäkring

Vi är nu glada att kunna säga att vi är godkända av Afa-försäkring som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning. Det innebär att ni företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från

Nytt nyhetsbrev nr 6-2020

Nu har vi skickat ut vårt nyhetsbrev Arbetstrygghet med innehåll Systematiskt Säkerhetsarbete Skriver du rapport för ett OJ? Vad har du för skydd/skal till din mobil? Trygghetstips inför vinter och jul Kommunicera och bry er om vid distansarbete Prata med

Skriver du rapport för ett OJ?

När vi pratar om tillbud och arbetsskador, så kan dessa begrepp förenklas med ett Oj (tillbud) eller AJ (arbetsskada). Arbetsskada är vi vanligen duktiga på att skriva eftersom det kan gälla sjukskrivningar, försäkringar mm. Exempelvis via www.anmalarbetsskada.se. Men när det

Kamratstöd

Kamratstöd, är något som ingår i mina utbildningar inom hot och våld samt HLR. Och det är också väldigt aktuellt i dessa osäkra tider. Jag brukar ställa frågan vad betyder begreppen krisgrupp och stödgrupp och det kan dyka upp två