Är det inte skrivet finns det inte.

Rapportera tillbud

Något jag märkt på mina utbildningar och kontakter med arbetsplatser är att rapportera in tillbud verkligen kan förbättras.

Första frågan är då, vad är ett tillbud? Begreppet tillbud står för ”en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall”. Alltså om någon hotar att slå mig, men inte utför hotet så är det ett tillbud eller om någon slår på mig eller greppar tag utan att det blir en skada. Kastar någon ex ett glas mot mig, men missar, så är det också ett tillbud. Om jag skulle halka på en isfläck utanför personalingången, men hittar min balans igen, så är det också ett tillbud. Likaså om exempelvis en taklampa skulle ramla ner precis som jag passerat, så den slår i golvet bakom mig.

Varför rapporteras inte tillbud då kan man undra? Jag brukar lyfta tre anledningar till det.

– Det är krångligt att skriva ner tillbud. Var hittar du er verksamhets tillbudsblankett? Flera jag utbildar vet inte var deras blankett finns. Antingen finns den i pappersform eller digitalt på ett intranät. Att fylla i en tillbudsblankett har blivit mycket enklare med tiden. Även lyfts det att man inte hinner skriva tillbud, det finns inte tid under arbetsdagen för att skriva rapport.
Och för dig som inte har nära till dator utan kanske är ute och åker, så har Arbetsmiljöverket en enkel minnesblankett att ha med sig ADI 307.

– Det händer inget med tillbudsrapporten. Jo, det händer något. Rapporten går till Arbetsledning, skyddsombud, säkerhetsavdelning mm, beroende på hur din organisation ser ut. Det som kanske saknas är en återkoppling till dig som personal som har skrivit tillbudet. Därför bör det lyftas på exempelvis APT att tillbud kommit in och hanteras.

– Vi höjer ribban, vi tillåter mer och mer när vi jobbat länge. Du kanske till och med fått höra att det ingår i jobbet, detta får du tåla. Jag utbildar mycket inom vård och omsorg, och där är det viktigt att ibland diskutera i arbetsgruppen vad ett tillbud är i er verksamhet. Tillbud är respektive individs egen upplevelse, så detta är en viktig diskussion.

Tillbud är en också en viktig grund när riskanalyser ska göras på en arbetsplats. Och är det inte skrivit så finns det inte är en devis som är värd att tänka på.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 306.

Är det inte skrivet finns det inte.
Märkt på: