Vad är det som händer?

Ja, nu är det inget som helt plötsligt ploppat upp utan har funnits länge. Men som mycket annat så behövs det något som höjer upp det i uppmärksamheten. Denna gång är det 5 kvinnor som blivit mördade av män i sin närhet som höjt uppmärksamheten.

Mycket av mina tankar här gäller inte bara mäns våld mot kvinnor utan gäller också många andra brottsligheter. Just det att tro att man har rätt att mobba, förolämpa, förtala, skada fysiskt och psykiskt, misshandla och/eller döda någon annan människa. Eller ta eller ha sönder andras egendomar.

Nu är det mycket diskussioner och det skrivs mycket om mäns våld mot kvinnor och det är jättebra att det kommit upp på agendan. Men glöm inte andra brott som kan fram för allt, när det gäller lagändringar, inkluderas eller åtgärdas på annat sätt.

På vilka sätt och på vilka fronter behövs det åtgärder.

Rättsväsendet.
Här finns det en del att göra och nya lagförslag kommer förhoppningsvis.
-Strafflindring behöver ses över.  Att få ett fängelsestraff och i förväg veta att man bara behöver sitta i fängelset ca 2/3 av tiden känns konstigt.
-Även straffreduktion på grund av andra brott bör tas bort. Det är bara att plussa på straffen.
-Vi bör också titta på detta med straffåldern. Idag är ungdomar mer medvetna om orsak-verkan än vad de var på den tiden lagen fastställdes.
– Villkorlig frigivning bör i flera fall inte ges. Det har hänt för många gånger att villkorligt frigivna begått nya brott under väntan på rättegång.
-Utvisning ska användas för de som begått brott i Sverige. Har någon begått ett brott mot Sveriges lag och även inte är intresserad att införliva sig i det svenska samhället har han/hon förbrukat sin rätt att vara här.

Stötta kvinnorna att lämna.
Det hörs många argument mot att lämna sin relation. Argument att mannen kommer att bättra sig. Mannen lovar att det inte ska hända igen. Har någon slagit en gång kommer de att slå igen. LÄMNA. Den enda hänsyn som ska tas är till eventuella barn.
Och kvinnorna som ska skyddas så att de kan leva ett normalt liv. De ska inte behöva gömma sig medan männen rör sig fritt.

Vad kan du göra själv?
Börja med att läsa av situationen. Börja gärna på avstånd för att sedan närma dig. Visa att du bryr dig och skapa ett förtroende. Lyssna både verbalt och genom att läsa av kroppsspråket. Finns där och lyssna hur deras situation ser ut. När du fått större inblick hur kvinnan har det så Erbjud den stöttning du känner att du kan hjälpa till med. Om detta inte räcker till så be dem själva ta nästa steg. Då kan du Upplysa dem om vilka resurser som finns att tillgå. Socialförvaltning och polis är självklara resurser att få hjälp av. Men det  finns bra hjälp att få via kvinnojouren, Stadsmission, kyrka mm.
Stöd dem också att ta nästa steg. Låt kvinnan aldrig känna sig ensam utan ge dem en känsla av trygghet och stöd.

Vilka skäl kan finns till att någon stannar i destruktiva relationer?
-Det är svårt att  bryta sig loss från en destruktiv relation. Du vet vad du har men inte vad du får. Att bryta en destruktiv relation kan bara bli till det bättre.
-Destruktiva relationer bryter ner oss i grunden. Och utan en stark självkänsla blir något svårt ännu svårare.
-Du har den där lilla förhoppningen i bakhuvudet om att din partner ska förändra sig. Då är det viktigt att ställa sig frågan: ”Kommer det verkligen bli bättre? Pekar trenden åt det hållet?”
-Destruktiva beteenden går ofta i arv. Om du växt upp med en destruktiv förälder kan du helt enkelt ha vant dig vid att leva nära bråk och våld. Du kanske till och med söker dig till det.
-Mannen kan vara väldigt charmerande och övertalande och få dig att tro på bättring.

Bra attityder grundas tidigt.
Förutom åtgärder som är skrivet under ”Rättsväsendet” och ”Stötta kvinnorna att lämna” vilka går att göra direkt eller snarast, så är attityder något som tar tid och måste börjas i god tid. Attityden att alla är lika mycket värda och ingen har rätt att göra något mot dennes vilja är den som behöver stärkas från tidig ålder. För att få in rätt attityder så behövs det insatser från flera olika håll. Attityd är något som har sin grund i familjeuppväxten. Att ha en trygg barndom med föräldrar och släkt som bryr sig om och engagerar sig. Att vara med kompisar och vuxna både i skolan och på fritiden. Alla som själva sprider och bidrar till en social och laglig godkänd/accepterad attityd är viktiga för att hjälpa till att styra åt vilket håll en individ ”vandrar” i sin uppväxt.

Vi vuxna måste också våga markera när något är fel. Tyvärr så kan det var lite vanskligt att säga till äldre ungdomar och vuxna med tanke på den våldskapital som finns i samhället idag. Men eftersom bra attityder grundas tidigt är det viktigt att visa vad som är rätt och fel för barnen.

Titta gärna på denna film om hur viktiga vi vuxna är https://www.youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0.

Vad är det som händer?