Jag börjar alltid mina kurser med frågan varför utbildning, och då med tanke på hot och våld och HLR som jag utbildar i. Det är två anledningar. Först så finns det krav på arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. Men fram för allt för att öka handlingsberedskapen hos respektive deltagare.
När det händer något som inte är så vanligt förekommande, så reagerar vi alla, men hur agerar du? Genom att tänka själv, se olika scenarior, prata i arbetsgruppen, sätta sig in i riktlinjer mm så ökar du möjligheten att agera på ett så bra sätt som möjligt när det verkligen händer.

Det finns inga garantier, men om hjärnan på något sätt fått uppleva, genom handling eller tanke så ökar chansen till ett bra agerande.
Så jag avslutar mina utbildningar med orden “Tänk efter före”.

#tryggochsäker #hotochvåld #arbetstrygghet #abata

Tänk efter före.