På långfredagen under Svenska Ju-jutsuförbundets påskläger blev jag graderad till 8 dan i Ju-jutsu kai.

Ju-jutsu kai är en av de mest självförsvarsinriktade kamparter som bygger på självskydd och nödvärnsrätt. Jag började träna Ju-jutsu 1976 och självförsvaret är också grunden till företaget Abata. Jag började med självförsvarskurser till olika boende 1983 och efter ett antal kurser så startade jag mitt företag, som sedan dess har utvecklats till vad det är idag. Ju längre tiden har gått, så har i och för sig det praktiska innehållet minskat till förmån till teoretiska delar som förebygga och konflikthantering.
Som en följd av idrotten så började jag även med massage och mental träning som utvecklats och ges på praktiken i Linköping.

8 Dan är den 8 graden av det svarta bältet och innehas av väldigt få i Sverige, även sammanlagt av alla kamparter.

Anders 8 dan i Ju-jutsu kai