Nu är årets första nyhetsblad här. Här kan du bl a läsa om den nya SIS-standarden om Hjärtsäker zon samt AFS-föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla 30/3. Läs gärna här och sprid.

Årets första nyhetsblad