Idag kom en SIS-standard för att öka möjligheten till hjälp med hjärtstartare. Sverige är nog första landet som inför en sådan här standard. Så se över standarden som bland annat innehåller delarna, hjärtstartare, utbildning, information och skyltning, tillgänglighet, beredskap och larmrutiner, registrering, underhåll och ansvar.

SIS-standarden Hjärtsäker Zon har en veteskaplig grund och är framtagen av Svenska HLR-rådet, Hjärt-lungfonden med flera aktörer.

 

Så har ni en hjärtstartare, så läs gärna denna standard.

Ny standard för hjärtstartare