Här kan du läsa vårt nyaste nyhetsblad nr 2-1015. Här kan du läsa om Skolvärldens undersökning om lärarnas inställning till att agera vid konflikter mm. Bl a så vågar inte fjärde lärare ingripa vid konflikter pga risken att bli anmäld.

Tidigare Nyhetsblad kan du läsa här.

Nyhetsblad nr 2 finns här