VI kan nu även erbjuda Powerhearts hjärtstartare G3 och G5. G5 kan fås med både svenskt och engelskt tal, samt är tålig med en IP-klass 55. G5 kan vi nu till sommaren rekommendera till sommarstugeområden, campingplatser mm där hjärtstartaren inte kan placeras inomhus.  Det finns även låsta skåp för förvaringen.

Dessa hjärtstartare används liksom Philips hjärtstartare (som vi också erbjuder) av landsting, räddningstjänst mm.

G5

Ny leverantör på hjärtstartare