Semester = vikarier

Vi närmar oss semestertider och det går snabbt. Nu ska vikarier introduceras.

Eftersom vi inriktar oss på trygghet, så vill jag lyfta viken av att ha med hot och våld i er introduktion till vikarier. Tänk på att alla ska känna sig trygga både med ordinarie och vikarierande personal vid sin sida. Att gå igenom olika risksituationer och vikten av hur eget bemötande kan påverka hur situationen utvecklas.

Fram för allt inom vård och omsorg samt verksamheter som tar emot kunder är det viktigt att veta vilka situationer kan innebära risker och hur personalens eget bemötande kan eskalera en situation. Och det är få som kan förstå och komma ihåg alla situationer som kan inträffa. Låt därför denna introduktion vara löpande den första tiden. Exempelvis på ett boende så gå igenom risker och bemötande ni går in i rummet/lägenheten.
Tryggheten är allas ansvar, både ledning, kollegor och också du själv som arbetstagare.

Ha en trygg och säker sommar.

Semester = vikarier