Full fart på HLR-utbildningar i höst

Denna höst har det exploderat med utbildningar i HLR och Första hjälpen.
Vi kommer i mer än 50 utbildningar lära ut hur du som individ kan rädda liv och hjälpa andra med en kunskap i hur man upptäcker hjärtstopp, ger hjärtlungräddning och använder en hjärtstartare, samt första hjälpen. Med en kunskap så ökar möjligheten och viljan att starta HLR. Och med en snabb insats ökar möjligheten att rädda liv.
Så har du inte kunskapen, så skaffa den, för ingen vet när det kan hända.
Har ni en hjärtstartare på arbetsplatsen, se till att elektroder och batteri är giltiga och hjärtstartaren är i full beredskap.

Se nedan hur en hjärtstartare fungerar. Den är lätt att följa och du kan inte ge stöt om det inte är lämpligt. Så använde den.

Full fart på HLR-utbildningar i höst