Skapa trygghet från säkerhet.

Vi ska väl alla kunna känna oss trygga på arbetet. Och vad gör vi för att känna oss trygga. Jo, många företag jag pratar med säger vi har larm. Punkt och slut. Så därifrån får jag börja jobba.

Säkerhet ger inte alltid trygghet. Säkerhet är för mig ”hårdvaran”. Som företagare skaffar du larm, låser dörrar, anlitar väktare, installerar kameror mm . Inom IT-sidan, så har vi brandväggar, virusskydd, VPN-tunnlar mm.
Det sätts ihop rutiner, handlingsplaner, rutiner mm hur arbetet ska genomföras.

Men ger dessa investeringar trygghet? Jag vill säga att tryggheten inte kommer automatiskt. Du kan få en ”falska trygghet”. Trygghet är mjukvaran, din känsla för hur säkert det är. Och känslan kommer när säkerheten implementerats i det vardagliga arbetet.

Det gäller att få in rutinerna, att använda säkerheten (hårdvaran) på rätt sätt.

Några exempel:
Om ni nu har låsta dörrar, så gäller det att du ser till att det gått i lås när du passerat dörren utan att någon smitit igenom.
Har ni backupsystem för datorn, så gäller det att du faktiskt gör backuper om det inte sker automatiskt. Om det sker automatisk, så lagra filer på rätt ställe så filerna ingår i backupen.
Har ni en utrymningsväg, så placera inte materiel och skräp där.
Följ de säkerhetsinstruktioner som finns vid maskiner och utrustning.
Har ni exempelvis fått lyftutrustning så använd den även om det tar lite längre tid.

Jag brukar jämföra trygghet med en sak vad vi gör varje gång vi sätter oss i bilen (förhoppningsvis). Vi sätter på oss bältet utan att tänka på det. Vi har automatiserat det beteendet att spänna fast bältet. Och det är det vi ska göra med all säkerhet. Vi ska automatisera användandet så det är bara sker.

Och hur ska det ske? Det ska ske uppifrån. Ledningen ska se till att utrustning och rutiner, bruksanvisning mm är enkelt att använda. De ska också inspirera till användandet och föregå som god förebild. Arbetsgruppen hjälper varandra med att påminna och vara positiva till användandet. Själv så ska du förstå vikten av användandet och följa de riktlinjer och rutiner som finns. Inget fusk eller ”jag ska bara”.

Se till att du har en känsla av trygghet. Hur får du en ökad trygghetskänsla?

Skapa trygghet från säkerhet.