Något jag brinner för är att kunna känna sig trygg på jobbet och i och för sig även det privata.

Vad är det då som kan påverka tryggheten? Det beror på vilken bransch du är i, men det händer olika incidenter på alla arbetsplatser. För att öka tryggheten hos personalen så gäller det att försöka eliminera dessa incidenter. Och för att kunna eliminera olika incidenter så måste vi också veta om att de finns. Du som har lite koll på mig vet att jag trycker på att skriva tillbud- och arbetsskadeanmälningar. Och där blir vi alla bättre med tiden på hoppas jag.

Men det finns olika incidenter eller händelser som händer så ofta att det blir jobbigt att skriva, eller vi får höra att det ingår i jobbet. Eller kanske jag slarvar som gör att det blir skamset att lyfta upp det.

Exempelvis:
Vi blir hotade eller utsatta för mobbing, kränkningar.
Det kan exempelvis vara att vi ha halkar eller snubblar.
Hantering av vätskor.
Vi har bråttom och därför inträffar det en incident.
Vi använder inte den skyddsutrustning vi ska.
Fel i utrustning som inte åtgärdas skapar en incident.
Saknad av resurser (ex utrustning eller personal) som skapar en incident.

Du kan nog komma på flera orsaker från din arbetssituation. Och för att på något sätt hantera dessa incidenter som blir en del i vardagen så måste de lyftas fram. Och det gör de om de är nedskrivna.

Självklart ska tillbud rapporteras i det rapporteringssystem som finns på arbetsplatsen. Men som jag skrev tidigare så finns det antagligen sånt som inte skrivs eftersom de händer så ofta att det blir jobbigt att skriva, eller vi får höra att det ingår i jobbet. Eller kanske slarv.

I dessa lägen brukar jag ge tipset till mina kunder att använda sig av ett enkelt rapporteringssystem som innebär att bara dra ett streck vid varje incident, se exempel på blankett. Använd gärna blanketten under ca 2-4 veckor hos er. Tiden beror på hur er arbetssituation, så får ni se hur det ser ut hos er. Och om det visar sig att det finns incidenter som inte hanteras är det dags att ta tag i dessa nu.

Är det inte skrivet, så finns det inte.

Missar vi incidenter?