Jag har skrivit en artikel på Linkedin om slentrianens påverkan på vårt trygghets- och säkerhetsarbete.

Läs artikeln här

Slentrian är vår värsta fiende