Lite tankar om hur och varför vi behöver göra riskbedömningar på arbetsplatsen. Detta förutom de krav arbetsmiljödirektiven ställer.

För att veta vilken typ av säkerhet som behövs på arbetsplatsen, så behöver ni göra en riskbedömning. Med en riskbedömning och en åtgärdsplan så minskar risken med akutåtgärder som tyvärr nu blivit fallet för många organisationer och företag i samband med Corona.

Ni kan göra en riskbedömning på flera olika sätt (se nedan), men det viktigaste är att göra det och det kontinuerligt. Riskbedömning bör finnas med i det dagliga arbetet och på olika arbetsplatsmöten. En riskbedömning ska också göras när förutsättningarna på arbetet förändras. Det kan vara förändringar i klienter, brukare, kunder, samhällsklimatet mm. Det gäller också vid förändringar i arbetsstyrkan, arbetsledning, lokaler mm.

Läs hela artikeln här

Akutåtgärder eller planerade åtgärder