En liten påminnelse inför årets sista resor och nya årets första resor.

Håll hastigheten och om väglaget så ber kör sakta och anpassat. Håll även avstånd till framförvarande bil samt uppmärksamhet på vägen.

Kör försiktigt