Idag är Lotta och utbildar arborister. Vi har under senaste året haft fler arborister som måste ha HLR och första hjälpen-kunskapen för att godkännas i sin yrkesroll med CTP-certifikat. Och det är ett sort krav på att utbilda i detta enligt deras yrkesorganisation. Men genom många kontakter och utbildning har Lotta blivit godkänd som utbildare enligt CTP-certifikat.

Så jobbar du som arborist och behöver godkänd utbildning i HLR och första hjälpen hör av dig, så ordnar vi det.

Utbildning för arborister