Och detta med frågan varför finns det behov av säkerhet? Och svaret är i grund enkelt. Folk kan inte låta bli andra och andras saker. Men att komma rätt i frågan är en utopi och omöjligt så som det är idag.

Om vi skulle kunna få individer att låta bli att ta, stjäla andras egendom, att få individer att låta bli att reta, kränka, sluta slå på, misshandla, döda andra. Så skulle vi slippa känna oss otrygga och behöva bygga säkerhet i alla de olika formerna. Tyvärr så används hot, våld, kränkningar och stölder antingen som en maktindikator eller för att få det som jag inte har själv. Tyvärr så bygger detta en anledning för oss att säkra upp oss själva och samhället. Det läggs idag otroliga mycket pengar på säkerhet för att ta hand om symtomen. Skulle det istället gå att hantera källan. Detta är en grundvärdering som saknas idag. När jag var liten, så behövde man inte låsa, man kunde ställa en väska utan den försvann. Det slogs en del, men så fort man hade vad man kalla “vinst” så slutade man. Grundvärderingen är något som ska komma från familjen, men också grundas i samhället. Detta är nu inget som jag tror kan gå att förändras fullt ut, men provokativt säger jag att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med små steg. Precis som det idag diskuteras i klimatfrågan.

En grund i det hela är också att det ska vara kännbart att göra “fel”. Även för småsaker måste det bli efterverkningar. Tänk om det fanns resurser i samhället att leta reda på alla de som gör något fel (snattar, slår mm i mindre former), får ett straff. Resurser som polis, rättsväsendet och där snabbhet. Mindre helt klara fall ska dömas på dagen. Idag är de som vi kallar minderåriga (ner mot 10 år) ofta medvetna vad de gör, så sänk också straffåldern till åtminstone 12 år.

Vi kan nog alla ge många exempel Det är nu dags att vi gemensamt bromsar upp den negativa utvecklingen och ger oss alla tryggheten tillbaka Se mer på Youtube.

Varför behövs det säkerhet. Eller ditt och mitt.