Många arbetsplatser klarar sig inte utan semestervikarier. Och när de är på plats, så är de lika viktiga som ordinarie personal. Därför är det viktigt att att emot dem och introducera dem i arbetet. Och låt introduktionen ta den tid som behövs. Allt för ofta slängs de bara in i ordinarie arbete och förväntas fungera. Och de gör de oftast när allt går som det ska. Men händer det något, så gäller det att de vet vad de ska göra, vad de får göra.

Jag vill lyfta två situationer. För de första mot kunderna. De kan vara en butik där det gäller att veta vad de kan lova, hur köp, återköp ska göras. Hur produkter fungerar mm. Med bra produktkunskap så ökar intresset från kunderna.
Finns kunderna inom vård och omsorg, så gäller det att sätta sig in i rutiner så att alla gör lika. Veta vilka behov kunderna har, vad står det i den personliga handlingsplanen?

 

Läs hela inspirationsbladet

Nu närmar sig sommaren och det är dags att ta in vikarier.