Det finns fler faktorer som påverkar trivseln på arbetsplatsen.

En stor del är den gyllene arbetstriangeln. Triangelns tre hörn består av Arbetstagaren, Arbetsgruppen och Arbetsledningen. Alla tre måste jobba tillsammans mot samma mål och ett förtroende mellan de olika faktorerna. Med en bra och positiv arbetstrivsel, så ökar oftast också effektiviteten.

Som arbetstagare har du ett ansvar

Som arbetstagare har du ett ansvar att “ta på arbetsuniformen” när du kommer till jobbet. Vad är det som gäller på din arbetsplats, vilken utrustning ska du använda, vilka rutiner och arbetssätt gäller hos er. Eftersom du har ett ansvar för arbetsmiljön, så gäller det att fundera över hur du gör i olika situationer  Var lite självkritisk och gör en egenanalys. Använder du de hjälpmedel som finns, följer du arbetsplatsens rutiner och föreskrifter? Hur bemöter du andra kollegor eller kunder, brukare, boende, klienter mm (beroende på var du jobbar)?

Att arbeta i en arbetsgrupp som strävar mot samma mål

Samarbetar och pratar med varandra på rätt sätt är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön. Vi är alla olika och kan därför tillföra olika kompetenser på arbetsplatsen. Vi har inte valt våra arbetskamrater, men vi har dem runt oss dagligen. Så i en arbetsgrupp ska vi ta tillvara olikheten, men sträva åt samma håll. varje arbetsplats måste få tid till att stärka gruppkänslan.

Det sista hörnet är arbetsledningen

Som är en viktig och deltagande del i arbetstrivseln  Chefen sätter strukturen och attityden på arbetsplatsen. Att leda andra är inte för alla. Som chef ska du hjälpa personalen att utvecklas. De finns flera rapporter som pekar på att en chef som låter personalen komma till tals (de är ju de som gör jobbet och finns där dagligen) med sin kunskap skapar arbetsvilja. Som chef ska du leda, alltså ge möjligheten till personalen att påverka och ge möjlighet att genomföra.
Som chef har du arbetsgivaransvar, budget och verksamhetsmål, vilket kräver beslut (ibland obehagliga). Men se till skapa ett förtroende mellan dig och personalen, så de känner att de kan kommunicera med dig.

För alla tre hörnen i den gyllene triangeln

Så gäller det att ta tag i konflikter snarast (konflikter uppstår ofta pga brist i kommunikation eller att vi inte jobbar mot samma mål.

Tänk också på att med delegerat ansvar så ska det följa befogenheter och resurser

Den gyllene arbetstriangeln