Hur arbetar ni med säkerheten på arbetsplatsen?

Olyckor och incidenter kan hända när som helst och då gäller det att ni har startat arbetet hur ni agerar. Man kan inte jobba efter att vi “släcker bränderna” när det händer utan det ska jobbas förebyggande med säkerhet/trygghet enligt arbetsmiljölagen och andra föreskrifter. Och säkerhetsarbetet handlar om allt från innan det hänt tills det faktiskt har hänt. Det är alltid billigare att förebygga än att städa upp. Både med tanke på ekonomi, produktivitet och personalen.

Och säkerhetsarbetet är inget som är viktigt bara för stora företag utan även småföretag tjänar på att det finns med på agendan. Som småföretag kan det vara svårt att lägga resurser på arbete som inte är inriktat på det direkt produktiva. Och det är där som ni gärna får kontakta oss, så kan vi hjälpa er med helhetsbilden.

Läs mer om hur ni bör jobba från förebygga till omhändertagande som en helhet här.

Ring oss sedan på 070-555 27 77 för frågor och bokning.

Trygghetsarbete är ett kontinuerligt arbete eller?