Att känna sig trygg på jobbet är en grund som ska finnas. Vad bygger då tryggheten på? Det finns flera faktorer som påverkar.

 

En av grundfaktorerna är stressen. Då den negativa stressen som ger ett negativt förhållningssätt. Det minskar min mentala närvaro, alltså möjligheten att vara här och nu, vilket är viktigt för att se de små signaler som kan finnas vid aggression.  Även sämre tålamod, irritation och sämre attityd vilket styr ditt beteende i arbetsuppgiften och även mötet med andra. För att inte tala om problem att slappna av och att hålla koncentrationen, eftersom negativ stress leder till mycket funderingar och tankar vilket stör den mentala närvaron.

Rätt arbetsbelastning, accepterbara tider och resurser som stämmer med ansvaret är faktorer som minskar stresspåverkan.  Detta är områden som behandlas i AFS:en ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.
Även tryggheten med arbetskamrater. Det gäller att på varje arbetsplats arbeta med gruppdynamiken. Om det finns mobbning, kränkningar och “skitsnack” på arbetsplatsen så försvinner förtroendet och tilliten till arbetskamrater  Arbetskamrater är det som oftast först kommer upp på utbildningarna när vi diskuterar trygg arbetsmiljö.

Vi måste tänka på att vi inte valt våra arbetskamrater och alla passar inte med alla. Men i arbetets situation så måste vi samarbeta och lyfta fram det positiva arbetskamrater emellan och inte det negativa.

En annan sak som påverkar stressen och därmed även tryggheten är arbetsledningens engagemang. En närvarande chef som lyssnar och bryr sig om personalen är viktig. Ömsesidigt förtroende är viktigt för tryggheten på arbetsplatsen. Som chef måste jag ta mig tid att gå runt och lyssna samt stötta, vara en del i arbetet. Personalen är ingen belastning utan en tillgång. Det är ändå personalen som är de som utför arbetet som behöver göras.

I slutändan är det också den enskilda som själv kan bestämma hur man kommer att reagera och känna på ovanstående faktorer. Hur jag känner mig på arbetet är mitt eget val. Jag kan tycka allt är skit och lägga massa energi på det, även sådant som jag faktiskt inte kan göra något åt. Fokusera på ditt arbete, det som du kan göra något åt och var här och nu.

Känns det lite sisådär, så ge dig själv (och även de runt dig) ett leende, så mår du bättre.

Trygghetsansvar