För er som gått utbildningen “Jag Är Trygg” och vill ta tag i frågor som dykt upp. Ni kanske har fastnat i trygghetsarbetet eller det skett förändringar sedan kursen.
Steg 2 i utbildningen bygger på föreläsning och arbete i arbetsgruppen. Antingen med hela gruppen eller av gruppen utsedda för trygghetsarbetet. Utbildningen är en halvdag (eller timtid på längre basis) med inriktning på blanketter, checklistor och diskussioner.
Steg 2 innebär ett praktiskt jobb med att få ner risker, med orsak och följder på blankett. Därefter tittar vi över rutiner, bemötandeplaner, individernas eget beteende och handlingsplan hot och våld.

Vi utökar med en ny kurs.