HLR – hjärt-och lungräddning består av två delar. Bröstkompressioner innebär att man använder händerna och trycker på den medvetslösa personens bröstkorg för att på det sättet få blodet att fortsätta cirkulera. Och även inblåsningar av luft genom den andres mun med den så kallade mun mot mun-metoden, för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressionerna ersätter tillfälligt hjärtats arbete och inblåsningarna ersätter andningen.

Kontrollera livstecken

1. Om personen inte reagerar på tilltal eller lätta skakningar, se till att luftvägarna är fria genom att böja huvudet bakåt med en hand på pannan och två fingrar på hakan.
2. Kontrollera andningen genom att se om bröstkorgen rör sig, lyssna och känn efter andningsljud.

Larma

1. Om personen har andning, placera honom/henne i stabilt sidoläge och larma 112.
2. Om personen inte andas, larma 112. Inled sedan omedelbart HLR hjärt-lungräddning, varje sekund är dyrbar!

Hjärtkompressioner

1. Lägg personen på rygg, på plant och stadigt underlag
2. Placera båda händerna, den ena ovanpå den andra, mitt på bröstkorgen, mellan bröstvårtorna.
3. Tryck ner bröstbenet med raka armar cirka 5 centimeter, använd din egna kroppstyngd. Du ska hålla ett tempo med 100-120 kompressioner per minut.
4. Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck.
5. Varva 30 kompressioner med 2 inblåsningar.


Inblåsningar

1. Se till att personen har fria luftvägar och inget i mun eller svalg.
2. Böj huvudet bakåt med hjälp av en hand på pannan och två fingrar under hakan och kläm ihop näsborrarna.
3. Behåll greppet om näsborrarna. Andas in och placera din mun över den medvetslösa personens mun.
4. Blås in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Gör alltid 2 inblåsningar efter varandra.
5. Varva sedan 30 kompressioner med 2 inblåsningar.
6. Fortsätt med HLR hjärt-lungräddning tills du blir avlöst.

Hämta hjärtstartare

1. Om möjligt be någon att hämta hjärtstartaren samtidigt som du påbörjar HLR hjärt-lungräddning. Om du är ensam, hämta hjärtstartaren om den finns nära dig innan du påbörjar HLR.
2. När hjärtstartaren finns på plats, starta den och följ hjärtstartarens instruktioner.
3. Ta bort kläderna från personens bröstkorg. Sätt fast elektroderna enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: Rör inte personen och tryck på knappen.
All kunskap som inte användas kommer att glömmas bort. Förhoppningsvis så ska vi inte behöva använda HLR, men den eventuella dag det behövs, bör kunskapen vara aktuell. En stor komponent i att utföra HLR är att man vågar göra det. I HLR sammanhang så är detta av största vikt. Förutom att kunskapen minskar i tid, så börjar även ens självförtroende inför situationen att tyna bort, det blir alltså två negativa faktorer som läggs ihop. Detta sammantaget gör att man bör repetera HLR minst en gång per år, annars kommer man troligen inte känna sig trygg med att göra HLR i en skarp situation. Svenska HLR rådets arbetsgrupp för HLR har därför satt som riktlinjer att HLR ska repeteras varje år.

Ta hem appen Rädda hjärtat.

Se en film från HLR-rådet om Vuxen-HLR.