Må bättre genom mental rådgivning

Hjärnan är något som påverkar oss mycket och vi kan faktiskt själv styra vår hjärna åt det håll vi verkligen vill. Du kan med hjärnans hjälp styra, hur du vill må, förändra ditt beteende och vanor.

Många av oss mår dåligt, känner sig stressade, vill förändra oss eller kanske nå ett viktigt mål. Exempelvis börja träna, gå ner i vikt, sluta röka, stress mindre, få struktur på livet eller på annat sätt lyckas i livet.

Mental träning gör nytta både privat och i arbetslivet eftersom dessa följer varandra. Så tränar du mentalt för något i arbetet eller idrotten, så märker du skillnad privat också och vice versa.

Som mental rådgivare fungerar jag som bollplank och den som ska ge dig rätt verktyg för att lyckas i din egna mentala träning.

Mental träning är ett suveränt verktyg för att förändra och utveckla dig själv. Hjärnans kraft är mycket större än du kan tro. Lär dig utnyttja den på bästa sätt.

Mental rådgivning och träning

Att börja med mental träning ger dig stora möjligheter till ett bättre liv.

Mental träning har blivit populärt i olika former. Vad är då mental träning och vad kan det göra för nytta? Här kommer en genomgång sett från min sida.

Mental träning (här kallad MT) ger oss alla möjligheten att förbättra våra prestationer och få ett bättre liv. Det handlar om att utnyttja de olika delar i MT som passar in på vår målsättning med användandet av MT.

Som alltid när du ska börja använda nya eller i och för sig också gamla metoder eller verktyg i arbetslivet eller privat, så bör du sätta upp målet för användningen. Vilka verktyg eller metoder behövs för att nå slutmålet.

Vad kan Mental träning hjälpa dig för att nå dina mål?

MT:s syfte är i första hand två. Att lära sig att slappna i musklerna och göra en förändring av beteendet. Vi blir mer och mer spända i kroppen, framförallt på grund av att vi rör oss för lite. Att lära sig slappna av är A och O när det gället MT. Men avslappning som enskild åtgärd har också en stark positiv verkan på människan. Att lära sig slappna betyder så mycket för det egna hälsoläget. Mindre spända muskler ger bättre koncentration, mindre huvudvärk, mindre muskelvärk och högre effektivitet.

Avslappning tränas bäst in genom att du använder ett avslappningsband med musik och intalade instruktioner. När du sedan lärt dig avslappning kan du sedan exempelvis göra ett eget band eller använda passande musik och instruera sig själv. Eftersom hjärnan inte känner skillnad på dikt och verklighet, utan upplever allt som riktigt, så fungerar MT som ett verktyg för beteendeförändring.

När du sedan är i avslappnat tillstånd så är din hjärna mer mottaglig än i aktivt tillstånd. De olika teknikerna i MT du använder är, visualisering genom positiva målbilder, att med bilder uppleva det mål man vill nå. Affirmationer, att tala om med sig själv i positiva termer, förstärka sina känslor. Genom affirmationer ger du dig själv positivt gensvar. Det du inte hanterar är något sådant som negationer, för det finns inte. Ordet inte uppfattar hjärnan som ett plus. Pröva själv med detta. “Nu ska jag inte tänka på jultomten” Vad tänkte du på? Ca 95% tänkte nog på jultomten.

Suggestioner betyder att intala sig. Genom suggestioner sker det stora arbetet i MT.

Ta chansen och se möjligheterna i MT. Det finns många bra avslappningsband bl.a på apoteket, där du kan ta ditt första steg mot ett bättre leverne.

Beteendeförändring

Mental träning är verktyget för att ändra ett beteende, såsom ex bli rökfri, börja träna eller gå ner i vikt.

Är det dags att förändra något i ditt liv?

Du har kanske kommit till insikt att NU är det dags. Men hur går du till väga? Då kommer mental träning in i bilden. Eftersom hjärna inte kan skilja på tänket och verkligheten så upplever hjärnan allt som verkligt. Att då med bilder och affirmationer se och tänka sig in i olika målbilder så kan du med mental träning styra ditt beteende. Detta handlar om att automatisera ett nytt beteende.

Positivt tänkande

Vi mår mycket bättre om vi har positiva tankar.

Tyvärr så är ofta vårt tänk negativt. Den inre dialogen handlar ofta om detta klarar jag inte, jag kan inte mm.

Om du istället kan styra över tankarna till positiva tankar så kommer allt att kännas så mycket bättre och också gå lättare. Det handlar också om att se möjligheter istället för problem.

Att varje gång det kommer en negativ fundera hur du kan vända detta till helst flera positiva tankar.

Det kan gå åt pipan, men ändå inte, läs denna berättelse >>

Stresshantering

Idag blir fler och fler stressande, ofta på grund av samhällets krav mm. Om du vet vad du kan göra mot stressen, så ökar ditt välmående och förmåga att hantera stressen.

Att lära sig hantera stress börjar med att kunna acceptera din situation och inse att du är stressad. Lyssna på vad din familj och dina vänner. De ser ofta detta tidigare än du själv. När du insett detta, så kan du börja lära dig hantera stressen.

Det gäller att lära sig att säga nej och ta bort många av de måsten vi tror att vi har. Det gäller också att avsluta det vi börjar med, och inte bygga på med flera uppgifter innan de tidigare är avslutat.

Målsättningar

För att veta vart man vill nå så bör man sätta upp målsättningar.

En målsättning är en nedskriven eller visualiserad målbild om det mål du strävar efter. Det kan vara en affärsidé, marknadsföringsplan, en idrottsprestation, en seger eller ett privat mål.

Genom att du sätter upp ett mål så får du ett helt annat fokus på vad du vill. Genom att sedan dela upp målet i delmål, så får du hanterbara trappsteg att nå toppen.

Eftersom vi ofta jobbar ute hos kund, så har vi inga fasta öppettider på praktiken