Personsäkerhet - Tänk efter före

abata personsäkerhet är din samarbetspartner för utbildning och säkerhetssamordning när det gäller din trygghet och säkerhet.

Tyvärr så händer det att arbetsplatser är utsatta för hot och våld, rån, inbrott stölder. Det innebär att du i ditt arbete, både ledning och anställd måste fundera på vad som kan hända på er arbetsplats och hur ska det kunna förhindras så långt som möjligt. Ett företag som satsar på sin viktigaste resurs, personalen, kommer att få tryggare och mer motiverad personal som ökar produktiviteten.
Du får hjälp av oss genom:
Utbildningar i hantera hot och våld.
Se över säkerhetsarbetet på företag.
Se över säkerhetsarbetet i butiken.

Säkerhetscirkeln

Säkerhetsarbetet är ett kontinuerligt helhetsbegrepp som innefattar alla från “golvet” till VD och styrelse. Vilka delar har ni redan tagit tag i?
Och vilka delar behöver mer insats? Ring +46 70 555 27 77 eller E-posta info@abata.se så vi kan hjälpa er med det ni behöver.
Personsäkerhet för personligt skydd en halvdagskurs
En bra aktivitet för kick-off, teambildning eller annan social aktivitet med mening
arbetssäkerhet med trygghetscirkeln