Vi har i begreppet Medical lagt in de delar av vår verksamhet som berör skador och olycksfall. Tyvärr händer det skador och olycksfall, även om vi inte vill och ofta är vi oförberedda när de väl inträffar. Därför gäller det att du är förberedd och vet hur du undviker olycksfall. Men om det ändå skulle hända hur du agerar.

Vi både utbildar dig och bistår dig med de produkter ni behöver för att få en tryggare miljö och för att kunna hjälpa till när det behövs.Medical är delar av vår verksamhet som berör skador och olycksfall

När du behöver kunna HLR, hjärt-lungräddning vet du aldrig. Om någon i din närhet skulle drabbas, så är hjälpen så nära du är om du har kunskapen. Förebyggande kunskap är viktigt eftersom vi oftast inte kan förbereda å oss på när det ska hända. En utbildning på några timmar kan vara livet värt.

Vi utbildar er i:
Vuxen-HLR med hjärtstartare.
Barn-HLR.
Första hjälpen.
D-HLR.
S-HLR
Information om utbildningarnas innehåll hittar du här.

Vi har nu också avtal med leverantörer av hjärtstartare och första hjälpen utrustning och kan utrusta er arbetsplats och fylla upp era första hjälpen väskor.

När det gäller arbetsplatser så följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter “Systematiskt arbetsmiljöarbete” och “Första hjälpen och krisstöd” som ger riktlinjer för arbetsplatsens utformning.

Läs här hur ni får tryggare personal och ökar handlingsberedskapen.

För mer information, offert och bokning