Floating är något som kommer mer och mer inom mental träning, smärtlindring och muskulär avslappning.

Floating innebär att flyta på saltvatten, innesluten i en tank. Avsikten är avslappning och förbättrade kroppsfunktioner.

I floating är det meningen att en människa skall flyta i jämnt tempererat saltvatten, innesluten i en tank. Inne i tanken så stängs sinnesintryck ute för att minska distraktion. Floating syftar till djup avslappning, frammanad av och kombinerad med en form av sensorisk deprivation (brist på sinnesintryck). Några effekter som floating anses kunna bidra till är en sänkning av blodtrycket, stabilisering av oroligt hjärta, effektivare ämnesomsättning och en ökad sensitivitet.

Att flyta viktlöst och låta hjärnan vila från omgivningens ljud och ljus kan minska stress och smärta samt öka kreativiteten. Det visar en doktorsavhandling i psykolog skriven av Anette Kjellgren , där floatingens effekter på vår hälsa står i fokus.

Att stängas in i en ljud- och ljusisolerad saltvattentank kan kanske låta otäckt, men floating uppfattas oftast som något väldigt skönt och behagligt. I floatingtankens varma mörker och tystnad får varje enskild muskel och organ i kroppen vila fullständigt. Hjärnan påverkas inte längre av gravitationen och den behöver inte heller sköta balansen. Istället får hjärnan göra det den är bäst på. Att återskapa balans i kroppen och reparera kroppens vitala delar.

– Vi har en oerhörd stress i vårt samhälle idag. Människor bränner ut sig och kostnaderna för samhället blir enorma. Det finns ett stort behov av metoder som kan råda bot på detta, säger Anette Kjellgren, doktorand i psykologi och verksam vid Human Performance vid Karlstads universitet.

Floating minskar smärta och stress

I sin doktorsavhandling har hon undersökt vilka effekter floating har på vår fysiska och psykiska hälsa. Studien visar att floating kan leda till minskad stress och smärta samt till ökad kreativitet. Anette Kjellgren har bland annat undersökt en grupp patienter med kroniska smärtor i rygg och nacke. Under tre veckor fick de genomgå mellan nio och tio flytbehandlingar på 45 minuter vardera. Resultaten jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte fått någon behandling.

Resultaten är slående. Patienternas dagliga smärtor minskade betydligt, liksom deras depression och ångest. Samtidigt blev de gladare och fick lättare att somna på kvällarna. Undersökningar visade också att de stressrelaterade hormonerna minskade.

– Floating ger en mycket djup och välgörande avslappning och är ett billigt och effektivt sätt att minska stress och smärta. Det ger inga biverkningar och hittills finns inga negativa resultat dokumenterade, berättar Anette Kjellgren.

Floating ökar kreativiteten

Hennes studie visar även att floating ger en ökad kreativitet. Redan efter en stund i tanken ökar mängden nya och originella idéer. Däremot minskar den logiska förmågan. Detta tror forskarna beror på att aktiviteten minskar i den vänstra logiska sidan av hjärnan, samtidigt som aktiviteten i den högra kreativa sidan ökar, då man ligger i flyttanken.

– Många upplever att de hamnar i ett behagligt tillstånd mellan dröm och vakenhet. De flesta tycker även att det är väldigt positivt att i lugn och ro få vara ensam, att få tänka sina egna tankar och känna sina egna känslor.

Floating bättre än i Döda havet

I floatingtanken ligger Du endast iförd öronproppar i hudvarmt vatten (ca. 34,5 grader) och 30% Epsomsalt (magnesiumsulfat). Detta ger Dig en känsla av tyngdlöshet då huden, luften och vattnet har samma temperatur samtidigt som Du flyter som en kork. Salthalten är till och med högre än i Döda Havet. Du ligger och flyter samtidigt som Du lyssnar på avkopplande musik. Du kan givetvis välja din egen favoritmusik eller om Du vill ha det tyst.

När Du flutit så har Du också upplevt den kortaste “timmen” i Ditt liv p.g.a. att de flesta somnar inom 10 minuter och vaknar först när “timmen” går mot ända.

Drunkna!?? Nej, nej hjärnan är skapt så att Du inte kan vända huvudet neråt, utan Du ligger lika säkert på rygg i floatingtanken som i sängen hemma. “Floata” och njut!

Läs mer om hur du praktiskt floatar, eller skriv ut information

Eftersom vi ofta jobbar ute hos kund så boka här