2020-01-27

Har vi en trygghet?

Detta är en högst personlig tanke på allt som nu händer i Sverige. Det är skjutningar, sprängningar hot och bråk. De kastas också sten mm på blåljuspersonal som är ute på uppdrag att hjälpa och rädda oss.

Vad leder det till? Nu läggs det mycket resurser på att ta hand om utsatta och lösa brott, lagföra mm. Det döms inte heller så många fängelsestraff som det kanske borde göras. Så många kommer att begå brott igen och igen. Men om det ska det bli fler fängelsestraff, så behövs det också fler fängelser. Förresten, är fängelsestraff det rätta för att få folk att sluta med brott? Ibland  och ibland inte.

Det kommer att behövas mer resurser om vi inte kan komma in och åtgärda orsakerna till detta. Det gäller att göra rätt insatser i rätt ända. Och rätt ända tror jag är att påverka att inte begå brott i stället för att ta hand om det när det har hänt. Nu har vi kommit till den stora frågan. Hur gör vi det? Den största rätta åtgärden tror jag är en trygg familjesituation från de allra första åren i livet. Så det som behövs är ett stort stöd till föräldrar. De är de som ska skapa individen, inte skolan, socialen eller fängelset samt andra. Kan vi få föräldrarna att förstå att det är deras ansvar, så är det en bra start. Ett ansvar för att fostra ansvarsfulla, individer som kan skilja på ditt och mitt.

Nu vet jag att detta är lättare att skriva och säga än att fixa. Men någon stans måste vi börja. Det som är kan inte fortgå.

En grundlig rättighet är att kunna gå ute och känna sig trygg utan att vara rädd och misstänka folk.

Vilka åtgärder tycker du ska göras?

Förberedd för det oprovocerade våldet

2019-10-15

Det oprovocerade våldet kan inträffa både privat och inom arbetet, men är vi förberedda?

Olyckor och skador kan och kommer att hända och när det händer i arbetssituationen så finns en beredskap för det i vissa fall.

Vi kan se det från tre perspektiv. För det första brand, och när det gäller brand, så ska det finnas brandutrustning och brandövningar på arbetsplatsen. För det andra olyckor och skador, ex halkolyckor, klämskador, trafikolyckor, hjärtstopp mm. Både större och mindre skador. Nu ökar utbildningarna hur vi ska hjälpa till med HLR och första hjälpen. Även utplacering av första hjälpen material och hjärtstartare ökar på arbetsplatser och i samhället. Det tredje perspektivet är hot och våld. För de arbetsplatser som arbetar i miljöer där det kan inträffa finns det förhoppningsvis en beredskap i hur vi ska hantera detta. De kan gälla vård och omsorg, socialkontor, bibliotek, inspektörer, polis, väktare, butik mm. Och dessa situationer handlar om att förebygga så mycket att det inte händer. Och om det skulle bli hot och risk för våld, utsett inte dig själv utan agera lågaffektivt och ta dig därifrån.

Och dessa är kunskaper som vi har nytta av även i det privata. Men det jag vill lyfta i denna artikel är hot och våld utanför arbetsplatsen. Det kan ändå vara kopplat till arbetet. Det kan vara situationer som uppstår när jag är på resandes fot, kanske bor på hotell och ska gå ut att äta. Eller jag i arbetet behöver gå på stan eller andra miljöer. Vi kanske har afterwork och ska gå hem på kvällen. Det kan också hända privat och en tanke att ta med sig då är att skadade anställda är ju mindre produktiva, även om skadan sker privat.

I hotfulla situationer är grundtanken att vi ska skydda oss själv och ta oss därifrån. Men tyvärr så finns det oprovocerade våldet och det kan hända (liksom hjärtstopp) vem som helst, vart som helst och när som helst. Och när det gäller det oprovocerade våldet så finns inte beredskapen på samma nivå som det arbetsrelaterade situationer där vi inom arbetet gör riskbedömningar.

Och när det gäller det oprovocerade våldet, så kanske det är jag som blir utsatt, eller kanske något annan på en plats som jag också råkar befinna mig på. Så länge det är en situation som är hotfull finns möjlighet till att lågaffektivt hantera den. Genom att backa, ge dem vad de vill ha (materiella saker går alltid att ersätta), prata icke pressande (jag-budskap) mm.

Skulle det i stället övergå till våld, så har vi ingen beredskap. Vad ska vi göra, vad får vi göra? Eller upptäcker vi någon annan som blir attackerad. Vad ska vi göra? Ska vi göra något. Här hoppas vi att civilkuraget kickar in. Tänk bara på att det inte alltid är bra att handgripligen gå in i en situation. Vilken nytta gör jag om jag går in och själv blir skadad. Kanske bättre att avvakta, ta signalement, rings SOS mm. Och hjälpa till efteråt. Svårt val.

Som det jag lyfte i början, så är det bra att tänka till i förväg. Att även privat göra en riskbedömning, tänka till vad skulle kunna hända mig, vilka miljöer kommer jag att befinna mig i? Och göra en mental förberedelse, vad ska göra jag göra i olika tänkbara scenarier. Har hjärnan upplevt en situation (i tanke eller verklighet) så ökar möjligheten att göra som man tänkt.

För att hantera det oprovocerade våldet, både på arbetstid och privat så ordna en utbildning i personligt skydd/självförsvar som förutom förebyggande också tar upp lagar och självförsvar. Vad kan och bör jag göra för att skydda mig när jag blir utsatt för handgripligt våld.

En kurs i personligt skydd ger också utveckling i gruppen (teambildning), fram för allt i de praktiska övningarna. Kursen kan genomföras som en kick-off, del i konferens, innan julbordet mm.

Varför fungerar det inte.

2019-06-04

Varför kommer man inte till skott. I tanken skulle jag vilja göra det. Behöver minska vikten lite, ändra på matintaget och öka träningen, så energiförbrukningen ökar. Jag vet hur jag ska göra och jag vet nyttan av det och i tanken gör jag det, men inte i praktiken. Varför? Är det latmasken som spökar?

Nu handlar det om att prioritera. Eftersom jag ser nyttan, så gäller det att planera in och ta besväret. Det ska göras ett träningsschema, alltså vad som ska tränas. Och även knappa in i almanackan när det ska ske. Komma tillbaka till ett sunt intag av energi, vilket kan bli svårt eftersom semestern stundar. Men då blir ju också utmaningen mer intressant. Och klarar jag det, så ser hösten lätthanterlig ut.

Nu finns ingen återvändo, nu ska det ske, eller….?

Det jag förstår av detta resonemang är att det hänger faktiskt på mig själv och det gör det även i andra frågeställningar. Vi kan bestämma och göra eller tänka att vi ska göra men inget göra. Valet är fortfarande mitt eget. Så vilken strategi får mig att nå mitt mål. Denna strategi är olika för var och en av oss, men det gäller att hitta den. Så nästa utmaning är att lära känna sig själv och ta reda på vad som krävs för att faktiskt förändra och nå framåt. Att göra en självanalys och våga erkänna sina brister och samtidigt se sina styrkor är ett stort steg till att få veta vad som krävs. Krävs det så ändra bristerna, men i första hand lyft dina styrkor. Vi har alla goda förtjänster att använda oss av.

Vi är alla unika, ingen är som du.

Ditt och mitt

2019-03-05

Idag känner jag för att vara lite provokativ. Och detta med frågan varför finns det behov av säkerhet? Och svaret är i grund enkelt. Folk kan inte låta bli andra och andras saker. Men att komma rätt i frågan är en utopi och omöjligt så som det är idag.

Om vi skulle kunna få individer att låta bli att ta, stjäla andras egendom, att få individer att låta bli att reta, kränka, sluta slå på, misshandla, döda andra. Så skulle vi slippa känna oss otrygga och behöva bygga säkerhet i alla de olika formerna.
Detta är en grundvärdering som saknas idag. När jag var liten, så behövde man inte låsa, man kunde ställa en väska utan den försvann. Det slogs en del, men så fort man hade vad man kalla “vinst” så slutade man. Grundvärderingen är något som ska komma från familjen, men också grundas i samhället. Detta är nu inget som jag tror kan gå att förändras fullt ut, men provokativt säger att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med små steg. Precis som det idag diskuteras i klimatfrågan.

En grund i det hela är också att det ska vara kännbart att göra “fel”. Även för småsaker måste det bli efterverkningar. Tänk om det fanns resurser i samhället att leta reda på alla de som gör något fel (snattar, slår mm i mindre former), får ett straff. Resurser som polis, rättsväsendet och där snabbhet. Mindre helt klara fall ska dömas på dagen. Idag är de som vi kallar minderåriga (ner mot 10 år) ofta medvetna vad de gör, så sänk också straffåldern till åtminstone 12 år.

Läste också att lärare inte vågar göra något åt störande elever, för då blir de kränkta av att bli tillsagda och kräver skadestånd. Vad är vi på väg? De är läraren och andra elever som blir kränkta. Låt dem söka skadestånd från de störande elever.

Vi kan nog alla ge många exempel Det är nu dags att vi gemensamt bromsar upp den negativa utvecklingen och ger oss alla tryggheten tillbaka.

Var rädd om dig själv

2018-11-26

Var snäll och utsätt dig inte för onödiga risker. Tyvärr så undrar man ofta hur folk tänker (eller inte tänker). Vi försätter oss i situationer som inte är nödvändiga. Exempelvis. När vi är i trafiken, se till att synas. Bara för att du själv ser vad som händer runt omkring dig, innebär det inte att andra ser dig. I denna mörka årstid, tror jag att många upptäckt “Vad kom den där ifrån”, helst plötsligt dyker någon upp i en korsning, bakom en bil eller så. Med enkla medel som reflexer och lampor när du går och cyklar. Kolla baklyktorna på din moderna bil, så den lyser när det börjar bli lite mörkt. Samt ta det lugnt i trafiken. Bara för att du har rättigheten innebär det inte att det bara är att köra/gå rätt ut i trafiken. Anse alla andra som dumma.

Nu börjar det också bli mörkt tidigt. Vilket ger en möjlighet till de oärliga att komma nära våra hus. Sätt gärna upp belysning med rörelsedetektorer, det finns nu även bra batteridrivna, så du slipper dra el. bra belysning och grannsamverkan är två viktiga delar som ökar möjligheten att inbrotten minskar ordentligt.

Läs mer i Trygghetstips.

Vad händer runt omkring oss.

2017-12-15

Jag har nu börjat fundera (egentligen inte börjat nu, utan det har ju pågått länge) vad är det som händer runt oss.

Så fort man öppnar en nyhetsorgan så finns det med. Det är knivdåd, skjutning och andra former av våld och hot. Det verkar som våldet eskalerar när det gäller allvarligheten i våldet.

Metoo har ju också eskalerat och många yrkesgrupper går nu ut med berättelser om övergrepp och kränkningar.

Lurendrejerier och bedrägerier mot egentligen alla, men speciellt äldre både genom telefonförsäljning men även hembesök, där det lurar in sig i lägenheter på olika sätt och sedan stjäl från de försvarslösa. Telefonförsäljarna rabblar på, så ingen kan hänga med vad som sägs. Här kan vi även se falska fakturor mot företagare,

Detta är ju lagbrott och om vi tänker lagbrott och att försätta sig i farliga situationer, så vill jag även lyfta fram alla dessa som finns i trafiken utan reflexer, lampor på cykeln. nymodigheter med automatik på billjus, som ex inte sätter igång baklamporna när det behövs. Nu i julhandeln kommer ju även ficktjuvar mm.

Jag kan nämna flera olika kategorier där ärligheten inte finns. Och då kommer vi till min tanke. Varför kan vi inte respektera andra individer och deras värde. Ingen människa har kunnat välja vilka föräldrar man får, i vilken miljö man är född och i vilket land och vilken kultur/religion man är född. Det är bara att köpa läget. INGEN och då menar jag INGEN har rättigheten att göra någon illa, varken handgripligen eller psykiskt. Inte heller rättighet till andras egendomar och tillhörigheter. Hur kan man bara för man kanske är i en överstående situation tro sig ha rätt att kränka en person.
Grunden är att behandla andra som du vill bli behandlad själv. Men tyvärr finns det ett mindre antal som vill bli illa behandlade, så det devisen kanske inte alltid gäller. Jag tränar kampsport och där slår vi bl a på varandra, men det gör med lagparagrafen samtycke. Med det menas att vi frivilligt valt att gå in på träningen för att ge och ta “stryk”, alltså våld. Men har jag inte gett samtycke, har INGEN rätt att röra mig, Det gäller inte bara våld utan faktiskt också sånt som att röra någon med kramar, klappar mm. Som kan tyckas snällt. Men är inte mottagaren med på detta, så blir det oönskat.

Varför blir det så att klimatet blivit allvarligare? Det finns nog inget samlat svar på detta, utan många faktorer spelar in. Och kom nu inte och skyll på invandringen. Ja, det har påverkat, men är inte hela svaret. I alla grupperingar finns det pappskallar och idioter.

VI bör även tänka på vad vi utsätter oss själv för och därmed också andra som kan drabbas. Med detta tänker jag på de som ex finns i trafiken utan reflexer och lampor med tillräcklig effekt.

Så grunden i allt är att gör inget mot någon annan utan att de givit tillstånd till det. Så lätt det kan vara eller hur.

Här skulle jag även vilja lyfta flatheten i vårt rättssystem. Höj straffen för många brott, det måste finnas en rimlig jämförelse mellan olika brott. Låt ett straff vara ett straff. Blir man dömd till ex 8 års fängelse, så ska det vara 8 år och den dömde ska veta att de får sitta av hela tiden och inte från början veta att det blir bara hälften. Sänk sedan straffbar ålder till 12 år. Samhället har ändrats sedan våra åldersgränser satts. Nu skyller många på de yngre, ber de förvara vapen och stöldgods eftersom de inte är straffbara. Sedan har ju våldet gått ner i åldrarna.

Kan nog skriva mycket mer i detta ämne, men nu tar jag helg.

#Metoo.

2017-10-23

Nu är #metoo i gång i full fart. En “kampanj” som tyvärr är ett måste och kommer alldeles för sent. Egentligen skulle den inta alls behövas om vi alla ser människan lika värde. Vi är alla skapta av människor och vi har inte valt vem vi blev eller var vi kom till världen. Vi tillhör alla homo sapiens och är lika.

I grund och botten ska det hos alla finnas att vi rör inte någon annan utan tillåtelse. De gäller både sexuella övergrepp, men också kränkningar och våld mot människor. Men det kan vara svårt för en del att ta till sig, när det i media dyker upp mer och mer kända människor, som vi kanske även ser upp till, som begått någon form av övergrepp.

Jag har länge spridit att arbetsledning sätter attityd och klimat på arbetsplatsen och nu är det viktigt att arbetsledning verkligen visar att sexuella övergrepp, kränkningar och våld inte är tillåtet på arbetsplatsen. Förra året började ju även Arbetsmiljöverkets föreskrift “Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) att gälla. Den innehåller som den del kränkningar på arbetet. Vilket ger arbetsgivaren en skyldighet och möjlighet att ta tag i detta.

Ett problem vi har här är att det tyvärr även är chefen eller andra med makt som utnyttjar sin ställning och då kan det vara svårt att bli hörd. Men med #Meetoo så hoppas jag att det har lyfts hos oss alla att det förekommer i alla kretsar och vem som helst kan bli utsatt.  Med detta så hoppas jag också att du som blivit utsatt känner trygghet att lyfta det i dina kamratkretsar, både privat och på arbetet. Det är inget att skämmas för att du blivit utsatt. DET ÄR INTE DITT FEL. Det är förövaren som gör fel och de ska få veta det och sota för det. De ska få sitt straff som de ska ha. Göm inte undan övergrepp utan se till att lyfta fram. Har du blivit utsatt, så är det troligt att någon annan också blivit utsatt av samma person. och även att fler kommer att bli utsatta om det inte kommer fram i ljuset.

Nu är det upp till oss alla att se till att kampanjen fortsätter och inte blir någon här och nu, utan också något i framtiden.

Vi måste alla fostra våra barn och även med vår ståndpunkt visa andra att övergrepp i någon form absolut inte är tillåtet. Respektera varandra. Behandla andra som du själv vill bli bemött är något vi ofta säger och det är så det ska vara i de flesta fall. Tyvärr så finns det några som gillar att bli slagna och förnedrade, så detta gäller inte för dem.
Jag hörde på TV i samband med manifestationen på Sergel Torg någon säga att vi ska inte lära männen vad ett nej är, utan allt annat än ett ja = nej. Vi reagerar olika i utsatta situationer och en del blir paralyserade och kan inte säga nej. Det innebär inte att övergrepp är tillåtna.

Vi får även hoppas att någon inte tagit möjligheten att “anklaga/utpeka” oskyldiga bara för inte tycker om dem eller blivit osams mm i samband med kampanjen. Så faktagranska innan du sprider på social media. Ett rykte är lätt att sprida, men ett felaktigt rykte är jättesvårt att ta bort. Det kommer alltid att leva kvar i någon form.

Så se till att #Meetoo blir levande och fortsätter. Så småningom kan vi hoppas att kampanjen blir onödig.

Varför bara träna.

2017-08-22

Det läggs mycket energi på att träna. Jag möter många som säger att de tränar. Men om man frågar varför så är svaret inte givet. Självklart är träning bra och kroppen behöver träna, men ibland kan man tycka att det bör finnas ett mål eller syfte med träningen.

Med en bra och genomtänkt målsättning, så är det lättare att också lägga upp en planering för träning där det också finns en progression som gör att träningen och därmed din kropp utvecklas. Med ett mål så får också träningen ett syfte och förhoppningsvis en träning som innehåller det som behövs för att nå målet. Vanliga mål med träningen brukar var gå ner i vikt, må bra, bli starkare eller få bättre kondition. Och med de olika syften så bör ju också träningen vara olika. Grunder som alla ska finnas med är rörelse (vardagsmotion), styrketräning och pulshöjande (konditions) träning.

Kroppen är ju väldigt anpassningsbar och anpassar sig till de förutsättningar den får. Alltså om vi tränar likadant varje gång, så blir kroppen bra på detta. Men om vi någon gång ska göra något som kräver mer, så kanske inte kroppen hänger med. Det är en av anledningarna till att tänka progression (öka belastningen) under vår träning. Kanske inte varje pass, men i tid. Progression ska du också tänka på när du börjar att träna. Börja lugnt och öka efter hand.

Det finns många modeller, program och experter inom träningsområdet. Så om du känner dig osäker hur du ska träna, så kolla runt och hitta det som passar dig. Håll dig sedan till det upplägget en längre tid. Kroppen kommer att utvecklas mycket i början och sedan stagnera (vilket har sin fysiologiska förklaring). Då är det viktigt att fortsätta mer din planering mot ditt mål och inte försöka hitta något annat. Utvecklingen kommer, var lugn för det.

Så börja träna, men träna med ditt syfte. Lycka till.

Träna bort din smärta.

2017-03-17

Nu ska jag ärligt säga att alla smärta inte går att träna bort. Men träningen har en positiv påverkan mot smärta i rörlighetsapparaten. Även mot trötthetssymtom och dåligt mående kan träningen vara bra. När det gäller rörlighetsapparaten, alltså problem i muskler, ledder och skelett (då framför allt benhinnorna) så ökar träningen cirkulationen samt att lagom starka muskler kan hålla leder i stabilitet.

Kroppen är ju gjord för att röra på sig.

Nu gäller det också att hitta den träning som passar anledningen varför du tränar. Har du nu haft mina problem länge och har mycket ont, så kan det räcka med att gå en liten sväng några gånger dag. Eller sittgympa. Försök att få träningen att inkludera de smärtområden du har. Det är inget fel att känna av smärtan vid träningen. Men smärtan ska inte bli större än 5-6 på en 10-gradig skala.

Ta hjälp av de som kan detta med träning och har du en diagnos för dina problem, så gå till någon som också kommer åt dina journaler, så du kan få rätt träningstips som passar dig.Det är många som kan hjälpa till och lägga upp träningen, men har personen inte all och rätt information så kan syftet och därmed träningen bli fel.

Lycka till med träningen, själv tränar jag för min artros i knät.

Vad styr oss på jobbet i olika situationer

2016-09-23

När jag är ute på utbildningar i ämnet hot och våld i arbetslivet så nämner jag flera faktorer som påverkar tryggheten på arbetsplatsen. En av dessa är individen själv.

På vilket sätt spelar då individfaktorn in på den egna tryggheten? Det jag tycker är viktigt är individens attityd och beteende. Vilken attityd har jag till arbetet, varför är jag där? Detta är en grundläggande frågeställning som styr mitt beteende. Många av mina kunder är arbetsplatser där man integrerar med människor på olika sätt och där människan ofta är i någon form av beroendeställning. Bl. a. inom vård och omsorg och då gäller det först att veta vilken målsättning arbetsplatsen har. Och stämmer den med mina egna tankar om jobbet. Arbetstagarens grundtanke måste vara att jag är där för den boende/klienten/brukaren/ungdomen alltså människan i beroendeställningen. Och jag ska göra allt för denne. Har vi inte den grundattityden så kommer också vårt beteende och bemötande att bli fel.

Att vara här och nu innebär att vi har vår uppmärksamhet på det som händer runt oss just nu. Det är då vi kan agera i tid och agera rätt.

Det innebär att vi har våra antenner ute för att läsa av vad som händer runt omkring. Vi lär oss så mycket som möjligt vad som passar och inte passar i bemötande för respektive människa som vi är där för att hjälpa. Vi pratar ihop oss i arbetsgruppen vad som fungerar och inte fungerar.

Här måste jag också ge en eloge till dig som arbetar med andra människor. Det arbete du gör är viktigt, stort och det behövs. Du gör ett fantastiskt arbete som hjälper oerhört.

Semestertider

2016-06-27

Nu kommer semestertider och vi ska självklart njuta och ta det lugnt. Men blir det så, hur många måsten hänger över oss. Vi ska göra det  och det, besöka dem och dem, tillmötesgå både nära och kära. För många blir semestern ett enda långt måste göra.

En del av er har det så bra ni kan önska under semestern, så detta skriver jag till er som faktiskt ser semestern som ett måste.

Prata igenom ordentligt vad ni egentligen vill göra och vad är avkoppling just för dig. Det stämmer antagligen inte inom familjen, men då gäller det att planera, så alla får sitt. Det är ett givande och tagande (kompromissa).

Gör kortare turer och byt av intresseinriktningen. Får du några dagar och göra det du vill, så får jag sedan några dagar att göra det jag vill. Och då är det lättare att ta de dagar vi gör det du vill, för jag vet att sedan byter vi fokus till mig. Att tvinga iväg någon är inte av godo. Och det går utmärkt att säga nej till nära och kära.

Är du äventyrssugen, så finns det antagligen mycket att se och göra i er närhet. Den svenska naturen och kulturen är fantastisk och undervärderad.

Jag kanske är lite elak, men min tanke är att tänk till, så semestern blir det nöje den ska vara.

Ha det skönt och njut av solen och lugnet.

Sommarträning

2016-06-14

Snart semester och hur ska vi nu lägga upp den. Ska vi ha det skönt och slöa eller hålla igång kroppen. Varför inte kombinera både och. Självklart ska semestern och ledigheten vara en tid för att ladda batterierna och njuta.

Men det kan finnas tid även för att hålla igång kroppen eller komma igång med det som kallas motion och träning. För dig som tränar med kontinuitet under året, så är det väl bara att fortsätta. Men för dig som inte tränar regelbundet, men skulle vilja göra det, så har du nu möjligheten. Börja enkelt med att planera in ex en halvtimme/dag och låt det gärna vara samma tidpunkt varje dag om möjligt. Vilken träning ska du då bedriva. Träna enligt dina möjligheter och tänk på detta.

  1. Det ska var lätt att genomföra. Promenader i början och kanske lite senare börja med springsteg. Cykla runt i din närhet. Detta ger bra konditionsträning
  2. Använd vad naturen och omgivning erbjuder. Träna med din egen kropp eller använd lite stenar, träd mm till styrketräning.
  3. Gör det till en familje- eller kompisgrej. Promenader i grupp eller lek med barnen.
  4. Är du äventyrslysten, så hitta nya saker i din omgivning varje dag.
  5. Är du i sommarstugan eller camping, så gör samma grej några dagar sedan utveckla den.
  6.  Är du på solsemester, så är promenader i vattenbrynet bra träning. Öka belastning med högre vattennivå.

Så gör det inte besvärligt att genomföra, utan enkelt och roligt.

Jag har nu flyttat upp detta blogginlägg därför det är lika aktuellt varje år

Skolavslutning

2016-05-24

Nu är det dags igen för skolavslutning och med det student för en del, vilket innebär att avsluta skoltiden med att festa runt med klasskamrater. För en stor del så innebär festa runt även tyvärr att dricka alkohol.

Som förälder gäller det att bry sig om lite extra. Att bry sig om börjar egentligen mycket tidigare och prata om detta flera månader innan. Det är svårt att komma med regler, riktlinjer, råd eller vad du vill kalla det samma kväll som ungdomarna ska ut på stan.

Som förälder så handlar det om att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som förhoppningsvis inte behöver brytas.

* Fråga vilka kamrater de kommer att vara med.

* Var de kommer att vara.

* Pratat om att inte dricka sprit de inte vet vad den kommer ifrån.

* MAN KAN HA KUL UTAN ALKOHOL. Egentligen har man alltid roligare nykter och man kan stå för de man gör.

* Ring gärna under kvällen och stäm av var de är och hur de mår.

* NATTVANDRA själva.

* Gör väldigt klart att det alltid är OK att ringa hem, hur fulla de än är och hur dåligt de än mår. NI finns alltid där att hämta upp dem. (innebär att ni själva är nyktra denna kväll).

* Skäll inte på dem vid detta tillfälle, utan ta det senare och då tala om att de svikit det förtroende ni haft. INTE skälla ut dem för de fel de gjort. Detta vet de mycket väl.

Varför behövs jag m fl.

2016-02-11

Varför behövs det människor som jobbar med säkerhet? I vissa fall kan det var förståeligt och i vissa fall inte. Vilka fall kan då vara förståeliga? Jo, många av de kunder jag jobbar emot. Detta inom vård och omsorg och liknande områden. Där respektive individ som får omsorg har någon form av funktionsnedsättning, sjukdom, diagnos vilket gör att individen inte alltid kan styra sitt beteende och utåtagerande. Vilket gör att det gäller att jobba förebyggande, lära känna individen och undvika det som utlöser i möjligaste mån. Dessa individer kommer alltid att finnas och de som jobbar här gör oftast ett jättebra jobb.

Om vi tittar på det där det inte är förståeligt så är det i och för sig fel att säga så, men jag gör det ändå. Dessa situationer innebär att individen faktiskt har ett eget val att göra dumheter eller inte. Visst kan det finnas orsaker till aggressivitet som kan vara förståeliga. MEN, jag säger MEN det finns ingen rättighet att på något sätt skada andra, förstöra, eller ta saker bara för att jag blir förbannad, arg, frustrerad eller bara tycker illa om en människa, p.g.a. att individen kommer från ett annat land, har en annan religion, etnicitet, tycker eller ser annorlunda ut än jag själv. Jag kan aldrig skylla på dessa olika orsaker, för valet är alltid mitt eget. Och jag tror inte att någon egentligen skulle vilja att själva bli utsatta för detta mot sig själva. Dessa attacker, incidenter mm är sällan ett ömsesidigt val. Oftast har den utsatta inte själv valt eller önskat att bli utsatt och då finns det inga rättigheter att utsätta andra.

Visst låter det bra om vi fick bort detta. Tänk vad pengar och resurser vi skulle spara och kunna lägga på andra och viktigare saker. Ex vård och omsorg enligt det jag skrev överst. Även skola och lära (fostra, påverka, påtala, sprida, visa mm) hur man faktiskt ska bemöta andra och socialt fungera i grupper och respektera andra människor. Det skulle också kunna läggas pengar på utbildning av föräldrar och vuxna även efter skolåldern.

Tyvärr så finns det grupperingar med grupptryck och olika former av hat, som faktiskt kanske även kan tänka sig att möta de ovan och få stryk mm. Hur minskar vi dessa?

Vi sätter också i dag ihop individer i oönskade grupper som kan öka det “onda” beteendet, ex HVB-hem för ensamkommande. Här skulle (tror jag) alla må bättre av att inte blandas ihop med andra från olika länder mm. Alla barn behöver mer “goda” vuxna att se upp till och som de även kan relatera sig till. Några som kan leda och lära dem till en godtagbart beteende i en omgivning de finns. Även blandningar i ex olika bostadsområden, polisen har i en rapport pekat ut det mest utsatta bostadsområdena i Sverige.

Så hur kan vi minska behovet av tjänster och utrustning som behövs för att göra samhället säkrare för gemena man. Det är fram för allt en lärande och självutvecklande process som kan leda till att individen gör det egna valet att låta bli att förstöra, skada, råna, stjäla mm. Få den respekt vill alla vill ha och förtjänar, att bemöta andra som jag själv vill bli bemött samt “Ta seden dit man kommer” (detta gäller i Sverige).

Så lätt det är att skriva om detta, men jättesvårt att att genomföra. Vad kan du göra för att sträva åt detta håll. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Du väljer ditt liv

2015-12-04

Du har två grundval i livet. Antingen låter du livet gå eller så gör du medvetna val och bestämmer själv hur ditt liv ska bli.

Det är lätt och bekvämt att sitta och vänta på att någon ska hända. Jag kan ex vänta på att kunder ska ringa mig och bli glad varje gång det händer. Jag kan också må som jag mår eller gå till mitt jobb varje dag, även om det är tråkigt och inte ger mig något, förutom en lön.

Jag kan annars välja att själv söka och ta kontakt med kunder. Jag kan också välja att göra något åt min hälsa, ex börja motionera, äta rätt, umgås med vänner mm. Eller varför inte välja att försöka hitta ett nytt arbete (vilket i och för sig är lättare sagt än gjort) som jag verkligen vill ha.

Nu är inget svart eller vitt, så visst gör vi val i vissa situationer, men vi kanske kan göra mer. Och om vi nu väljer att göra något, så finns det egentligen två saker att göra.
För det första fundera var du står idag, vilket mål du sätter upp, vart du vill nå och hur du kommer dit, vad behövs för att nå målet. För det andra vilka verktyg behövs för att nå målet. Ett bra verktyg är att faktiskt ha ett bollplank att diskutera med. Tar jag rätt väg, gör jag rätt, finns det andra sätt? Sök en mentor eller någa att bolla idéer med.

Första steget är då att välja vilken väg du ska gå. Ditt eget val eller låt livet bli som det blir.

Vart är vi på väg?

2015-09-10

Nu handlar det mycket om flyktingströmmen som kommer till bl a Europa. Men när vi läser tidningar, så kan vi läsa om många överfall, mord, våldtäkter mm. Så man kan undra, vart är vi på väg? Var finns respekten för en annan människa och dennes ägodelar?
Har detta ökat sista tiden eller har mediarapporteringen ökat? Det spelar egentligen ingen roll, ett överfall eller mord är ett för mycket. Och just det att överhuvudtaget kunna göra en annan människa illa övergår mitt förstånd. Att kunna fortsätta sitt eget liv och veta att man tagit en annan människas liv. De handlar nog om de värdegrunder vi får med oss från barndomen och uppväxten. Här gäller det för både dig och mig att sprida det goda bemötandet.

Det är viktigt att prata om värderingar i alla typer av grupper och samlingar. Och det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Det skriks mycket om att det är människor med invandrarbakgrund som gör dessa brott. Men de som utför dessa brott finns tyvärr inom alla nationaliteter. Så vi kan inte generalisera och slänga skit över specifika grupper utan att verkligen ha vetenskapen hur det egentligen är. Så säg emot, när folk gör fel, visa att du bryr dig.

Hur skydda sig mot sådant som hände i Västerås?

2015-08-17

Tyvärr så hände det en knivattack på två personer med dödlig utgång på IKEA i Västerås. Offren visade sig vara helt oskyldiga personer som bara råkade var på fel plats vid fel tid. Hur kan man då skydda sig mot detta? Efterfrågan på självförsvarskurser har ökat efter detta och som instruktör i detta, så är det bra att få mer folk till klubbarna som lär ut självförsvar. Hur länge behöver man träna för att klara sig från ett likvärdigt dåd? Det kan ingen säga, varje situation är unik och det gäller att lära sig tekniker som fungerar mot olika attacker. Och kniv är svårt att försvara sig mot.

Det som egentligen är viktigast är inte vilka tekniker jag lär mig utan lära sig vara uppmärksam och se startsignalerna. För de kvittar hur mycket man än tränar om man inte blir varse att något är på gång. Så att få in ett säkerhetstänk som bygger på förebyggande och uppmärksamhet är det viktigaste. För det är först när man upptäckt startsignalen, som mina teknikkunskaper kan komma till användning.

Nu kan tycka att det blir jobbigt att hela tiden behöva gå och titta runt och misstänka alla och envar. Och det är helt rätt, det klarar ingen av. Utan jag får då själv försöka tänka efter i vilka miljöer jag befinner mig, träna in hur jag ska agera innan jag befinner mig i den aktuella miljön och lära mig reagera på det konstiga och det som stör. Titta upp, håll koll och förflytta dig. Lita på din intuition, känns det inte bra, så gå därifrån.

Sedan är kunskaper i självförsvar inte av ondo, utan ju mer (rätt) kunskap, ju större möjlighet att göra något bra när det behövs.

Sommartider innebär förhoppningsvis mycket bad och sol. Men var lägger vi värdesakerna.

2015-06-17

Badstränderna lockar med soliga dagar och värme. Och även kanske ett svalkande dopp i vattnet. Tyvärr så innehåller inte badkläderna så stora möjligheter till förvaring och våra värdesaker är inte heller vattentäta. Så var lägger vi pengar, telefon, nycklar mm under badet. Det bästa är att alltid har någon/några som kan ha koll på sakerna, vilket innebär att alla kanske inte kan bada samtidigt. Eller kanske hyra in en väktare eller ta med ett kassaskåp.

Det vanliga är fram för allt ungdomar som sitter med sina mobiltelefoner och sedan lägger ner dem i väskan, under handduken, i skorna eller liknande för att alla ska springa ner och bada. Då är det lätt för oärliga att ha span och se var de lägger värdesakerna.

Det är svårt att ge klara tips på denna aspekt, men uppmärksamhet och att inte visa upp sina värdesaker kan vara ett bra tips. Likaså att lämna så mycket som möjligt hemma. Vad behövs verkligen vara med. En liten plånbok/portmonnä med bar det som behövs just nu, Rensa i nyckelknippan. Stoppa undan sakerna och ta inte fram de i onödan. Samt låt mobiltelefonen ligga undanstoppad och undgås med de som är med i stället.

Det bästa tipset är ändå att bada inte alla samtidigt.

Skolavslutning

2015-06-12

Nu är det dags igen för skolavslutning och med det student för en del, vilket innebär att avsluta skoltiden med att festa runt med klasskamrater. För en stor del så innebär festa runt även tyvärr att dricka alkohol.

Som förälder gäller det att bry sig om lite extra. Att bry sig om börjar egentligen mycket tidigare och prata om detta flera månader innan. Det är svårt att komma med regler, riktlinjer, råd eller vad du vill kalla det samma kväll som ungdomarna ska ut på stan.

Som förälder så handlar det om att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som förhoppningsvis inte behöver brytas.

* Fråga vilka kamrater de kommer att vara med.

* Var de kommer att vara.

* Pratat om att inte dricka sprit de inte vet vad den kommer ifrån.

* MAN KAN HA KUL UTAN ALKOHOL. Egentligen har man alltid roligare nykter och man kan stå för de man gör.

* Ring gärna under kvällen och stäm av var de är och hur de mår.

* NATTVANDRA själva.

* Gör väldigt klart att det alltid är OK att ringa hem, hur fulla de än är och hur dåligt de än mår. NI finns alltid där att hämta upp dem. (innebär att ni själva är nyktra denna kväll).

* Skäll inte på dem vid detta tillfälle, utan ta det senare och då tala om att de svikit det förtroende ni haft. INTE skälla ut dem för de fel de gjort. Detta vet de mycket väl.