Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/u/abata21/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100 Trygg och säker Arbetstrygghet, Abata 07/2019

Trygg och säker  

Nr 6 2019 (årgång 21)                                                     

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Kontakta oss på telefon 013-15 11 23 eller epost info@abata.se

---

På med reflexer och cykellampor.

---

Förberedd för det oprovocerade våldet

Det oprovocerade våldet kan inträffa både privat och inom arbetet, men är vi förberedda?

Olyckor och skador kan och kommer att hända och när det händer i arbetssituationen så finns en beredskap för det i vissa fall.

Vi kan se det från tre perspektiv.
För det första brand, och när det gäller brand, så ska det finnas brandutrustning och brandövningar på arbetsplatsen.
För det andra olyckor och skador, ex halkolyckor, klämskador, trafikolyckor, hjärtstopp mm. Både större och mindre skador. Nu ökar utbildningarna hur vi ska hjälpa till med HLR och första hjälpen. Utbildning samt det faktum att utplacering av första hjälpen material och hjärtstartare ökar på arbetsplatser och i samhället gör stor nytta.
Det tredje perspektivet är hot och våld. För de arbetsplatser som arbetar i miljöer där det kan inträffa finns det förhoppningsvis en beredskap i hur vi ska hantera detta. De kan gälla vård och omsorg, socialkontor, bibliotek, inspektörer, polis, väktare, butik mm. I dessa situationer handlar det om att förebygga så mycket att det inte händer. Men om det ändå skulle bli hot eller risk för våld, så utsett inte dig själv utan agera lågaffektivt och ta dig därifrån.

Detta är kunskaper som vi har nytta av även i det privata. Men det jag vill lyfta i denna artikel är hot och våld utanför arbetsplatsen, men kan ändå vara kopplat till arbetet. Det kan vara situationer som uppstår när jag är på resandes fot, kanske bor på hotell och ska gå ut att äta. Eller jag i arbetet behöver gå på stan eller andra miljöer. Vi kanske har afterwork och ska gå hem på kvällen. Det kan också hända privat och en tanke att ta med sig då är att skadade anställda är ju mindre produktiva, även om skadan sker privat.

I hotfulla situationer är grundtanken att vi ska skydda oss själv och ta oss därifrån. Men tyvärr så finns det oprovocerade våldet och det kan hända (liksom hjärtstopp) vem som helst, vart som helst och när som helst. Och när det gäller det oprovocerade våldet så finns inte beredskapen på samma nivå som det arbetsrelaterade situationer där vi inom arbetet gör riskbedömningar.

När det gäller det oprovocerade våldet, så är det kanske jag som blir utsatt, eller kanske något annan på en plats där jag också råkar befinna mig. Så länge det är en situation som är hotfull finns möjlighet till att lågaffektivt hantera den. Genom att backa, ge dem vad de vill ha (materiella saker går alltid att ersätta), prata icke pressande (jag-budskap) mm.

Skulle det i stället övergå till våld, så har vi ingen beredskap om vad ska vi göra och vad får vi göra? Eller upptäcker vi någon annan som blir attackerad. Vad ska vi då göra? Här hoppas vi att civilkuraget kickar in. Tänk bara på att det inte alltid är bra att handgripligen gå in i en situation. Vilken nytta gör jag om jag går in och själv blir skadad. Kanske bättre att avvakta, ta signalement, rings SOS mm. Och hjälpa till efteråt. Svårt val.

Som det jag lyfte i början, så är det bra att tänka till i förväg. Att även privat göra en riskbedömning, tänka till vad skulle kunna hända mig, vilka miljöer kommer jag att befinna mig i? Och gör en mental förberedelse, vad ska göra jag göra i olika tänkbara scenarier. Har hjärnan upplevt en situation (i tanke eller verklighet) så ökar möjligheten att göra som man tänkt.

För att hantera det oprovocerade våldet, både på arbetstid och privat så ordna en utbildning i personligt skydd/självförsvar som förutom förebyggande också tar upp lagar och självförsvar. Vad kan och bör jag göra för att skydda mig när jag blir utsatt för handgripligt våld.

En kurs i personligt skydd ger också utveckling i gruppen (teambildning), fram för allt i de praktiska övningarna. Kursen kan genomföras som en kick-off, del i konferens, innan julbordet mm.

Hur har ni det på er arbetsplats. Som du förstår är detta något som jag arbetar med. För mer info och hjälp ring 070-555 27 77 eller epost anders@abata.se.

---

Hantera mobbing i god tid.

På Gilla på jobbet så har Stefan Blomberg, psykolog och forskare pratat om mobbing. Och då lyfter han vikten att ha bra rutiner och riktlinjer. Det gäller att ta tag i mobbing i god tid, så det inte eskalerar. Detta är både chefens ansvar, men också personalens. 

Och det gäller att inte mörka utan ta tag i det så fort som möjligt. Rykten uppkommer lätt och det är enkelt att sprida rykten. Jag kan ju se det som sant från mina perspektiv.

"Den som har kritik ska kunna stå för den. Rykten om osämja lyfts tillsammans med de inblandade, så tidigt som möjligt.

– Att starta en formell utredning på anonyma rykten är inte en åtgärd, det är i sig mobbning, säger Stefan Blomberg."

Med bra genomgångna rutiner och riktlinjer underlättar arbetet med att förebygga och hantera mobbing. 

Tre sätt att förebygga mobbning

- En bra organisatorisk och social arbetsmiljö
- En handlingskraftig och empatisk chef
- En balans mellan ordning och reda och stödjande tillit

 Se några filmer  hur mobbing kan se ut och läs mer på Sunt Arbetslivs hemsida.

---

Har du koll på din mobil?

Vi byter mobil rätt så ofta och den är nu proppad av min egna information som jag vill ha för mig själv. Så är din mobil inställd för din bästa säkerhet. Tyvärr så kan ju mobilen försvinna rätt så lätt. Vi glömmer den, vi tappar den. Förhoppningsvis med en upphittar som återlämnar den till mig. Men det kan ju också vara så att någon stjäl den, antingen utan vi märker det i god tid eller också blir vi bestulna öga mot öga.

På vilket sätt mobilen försvinner spelar ingen roll, utan då är det som finns i mobilen borta och kan användas av den som får tag på mobilen. Så därför ta och titta över inställningarna i telefonen, så du kan hitta den och/eller rensa den på distans.

Läs gärna igenom hur du gör på Stöldskyddsföreningens hemsida.

---

Har ni hjärtstartare?

Enligt läkemedelsverket så uppskattar de att ca 50 % av publika hjärtstartare inte fungerar.

Jag läste en artikel från Dahl Medical som ger viktig information jag vill föra vidare.

Många av de hjärtstartare som finns kan inte användas. Och detta beror på flera saker.

1. De är inte servade.
2. De finns inte registrerade i Hjärtstartarregistret, så det kan hittas.
3. Om de finns med i Hjärtstartarregistret så är de inlåsta.

 Så har ni en hjärtstartare inom ert företag så gå igenom:

- Se till att de är servade. Kontollera utgångsdatum för elektroder och batteri. Utse en ansvarig för detta.
- Registrera dem i Hjärtstartarregistret  och så de också blir synliga för SOS. Viktigt nu när SMS livräddare startar i fler och fler regioner.
- Se över var de är placerade. Gör de mer tillgängliga med eventuella skåp, för inomhus eller utomhusbruk.

Vi har flera gånger när vi varit ute hos företag hittat hjärtstartare med tillbehör som har utgånget datum, fram för allt elektroder men också batterier.

Behöver ni hjälp med detta, hör gärna av er. Saknar ni en hjärtstartare i er närhet hör av er så hjälper vi er med rätt lösning.

---

Tips i vintermörkret.

Brand i juletid brinner adventsljusen. Och med det så ökar även utryckningarna för räddningstjänsten. Är det slarv från oss eller kanske bara tanken att jag snart ska komma tillbaka. För detta ändamål är det en bra rutin att inte lämna ett brinnande ljus i ett rum som är tomt. Om det bara finns ett barn kvar i rummet, så gäller samma sak, släck ljuset innan sista vuxen går ur rummet. Det är ord som är lätta att säga och som ni också hört flertalet gånger. Men varför behövs då dessa tankar. Att släcka ljuset måste automatiseras i vårt beteende, så det släcks varje gång vi lämnar rummet eller går ut från huset.
Glöm inte heller att kolla brandvarnarna, brandfilten på plats och brandsläckaren (pulver 6 kg rekommenderas) är servad.

Håll avstånd på vägen. Juletider mm är ju stora resetider. Och vi har ju så bråttom. MEN det går inte fortare bara för att du ligger nära framförvarande bil. Se till att du har möjlighet till att hinna bromsa snabbt om det skulle behövas. I vintertid är halka större risk. 3 sekundersregeln finns av en anledning. Det är också väldigt stressande för de framför att ha någon nära bakom. Låt resan ta tid och lägg till extra tid i planeringen.

Förbered bilresan. Se till att är i ordning för resan. Börja resan med att att kolla bilen gällande sådant som olja, spolarvätska, kylarvattnet, laddat batteri, BRA däck, reflexvästar (1/person), glashammare, bälteskniv och ficklampa. Tänk även på alla i bilen om ni av någon anledning får stopp eller behöver stanna bilen och ni blir sittande i bilen. Inte bara för att det kan hända dig utan för att det kan hända olyckor och incidenter för andra som gör att du blir stående. Så lägg in vinterutrustning i bilen, ha med extrakläder. Varma kläder, mössor, vantar, kängor, filtar, och varm mat och dryck.
Även redskap för att få loss en bil ur snön, såsom spadar, något att lägga under hjulen ex slirskydd eller gummimattor. Med tändstickor, kniv och en yxa så kan vi göra upp en värmande eld. Att ha en kabel (extra powerbank, för att inte dra på bilens batteri vid längre stopp) för att ladda mobiltelefonen undviker att telefon laddas ur och omöjliggör våra kontaktmöjligheter.

Fler trygghetstips  i vardagen

---

Årets julklapp

För er som i närheten i Linköping, varför inte ge bort en kurs i självförsvar i julklapp. Tillsammans med Linköping Ju-jutsu kai erbjuder vi en den 1/2 vid Ryds Centrum i Linköping

---

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

---

Nu kan du boka floating, massage och mental rådgivning hos oss direkt på Bokadirekt.

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras. 
Har ni inte gått en utbildning i hantera hot och våld så gäller grundutbildning. Denna Trygghetsdag ger den grund alla anställda behöver för att komma in i och förstå säkerhetsarbetet. Vissa arbetsplatser kan också ha ett behov av mer praktisk teknikträning.

Tankeväckande utbildningar är kortare varianter som genomföres som en uppstart på trygghetsarbetet. Finns som en Trygghetshalvdag, Chefsutbildning eller den kortare föreläsningen "Säkerhetskultur och säkerhetstänk".

För er som gått Trygghetshalvdagen, så bör ni gå vidare med en halvdag med "Situationsanpassat bemötande" eller arbeta med riskbedömning och handlingsplaner eller om det finns behov en halvdag med självförsvar.

Eftersom det sker förändringar i arbetsgruppen så ska alla fått en bra grund och förståelse.. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Träffas i trygghetens tecken

Starta hösten med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Höj säkerhetstänket med en trygghetsföreläsning.

Föreläsningen "Säkerhetskultur och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledarskapet påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och/eller till personal på företag, butiker och organisationer. 

Välj vilken inriktning behöver ni. Antingen mot arbetsledning och chefer, till de anställda eller både och

Det kvittar hur mycket riktlinjer, rutiner och utrustning som anskaffas om ni inte får med personalen "på tåget".

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 

 

Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Kosttillskott, Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---
---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer