Trygg och säker  

Nr 6 2019 (årgång 21)                                                     

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Kontakta oss på telefon 013-15 11 23 eller epost info@abata.se

---

Har ni en arbetsplats där du och kollegor känner er trygga och säkra?

Vad innebär det att känna sig trygg och säker? Vi börjar med säkerhet. Vad är säkerhet? Säkerhet är begreppet för hur vi arbetar med detta på arbetet, hemma eller på fritiden. Ser vi arbetsmässigt så hittar vi också delar här som vi kan ta med till hem och fritid.

Säkerhetens grund är ledningens inställning till att jobba med säkerhet på arbetet. I första hand handlar det om att visa att detta är viktigt och involvera personalen som är företagens största resurs om de är friska, krya och motiverade. Chefen sprider säkerhetskulturen.

Vi börjar med en arbetsmiljöpolicy som talar om när och hur vi ska arbeta med säkerheten. När policyn finns och är implementerad på arbetsplatsen tar vi fram verktygen för att praktiskt jobba för en säker arbetsmiljö. Det är att göra riskbedömningar över arbetsplatsen som sedan följs av ex handlingsplaner, krisplaner och åtgärdslistor. Detta är instruktioner hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt och vilka åtgärder som ska göras för att skaffa så säker arbetsplats som möjligt. Åtgärderna ska kunna eliminera risker så de inte händer eller minimera följderna om det skulle hända. Då gäller det också att utbilda personalen så de får den kunskap som behövs. Det kan exempelvis vara att informera om risker, utbilda i handhavande av maskiner och utrustning, utbildning i bemötande av människor och utbildning i ta hand om skadade genom HLR och första hjälpen.

Säkerhet är ett kontinuerligt arbete som absolut inte ska göras en gång och sedan tro att det räcker. Riskbedömningar och skyddsronder ska ske med jämna mellanrum eller när det sker förändringar.

Trygghet är känslan som personal har. Och finns det ett bra arbete med säkerheten där alla är involverade och motiverade så ökar också tryggheten. Är vi otrygga, så blir vi inte lika produktiva som vi skulle kunna vara. Delaktighet och förståelse är två grundbultar som arbetsledningen kan använda för att stärka säkerhetskulturen.

Hur har ni det på er arbetsplats. Som du förstår är detta något som jag arbetar med. För mer info och hjälp ring 070-555 27 77 eller epost anders@abata.se.

---

Chefens ledarskap avgörande för säkerhet

Arbetarskydd rapporterar om en undersökning som ska fortsätta om hur ledarskapet påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Denna är riktad mot byggen, men berör alla typer av arbetsplatser. Chefens påverkan eller (inte påverkan) är en viktigt bit som påverkar säkerhetskulturen. Och detta är en del jag tar upp i min föreläsning Säkerhetskultur och säkerhetstänk.(mer info längre ner).

Läs mer på Arbetsskydd.

---

SOS app 112

Nu har SOS app varit i bruk ett antal veckor och vi ser redan nyttan av den. Bland de första räddade var en vilsen kvinna på ett fjäll som vid telefonkontakt med polisen rekommenderades att ladda ner appen och genom dem hittades hon.Nu i hösttider kommer det fram flera historier om svampplockare som på olika kommit rätt med hjälp av appen.

För er som inte laddat ner appen, gör det och vid behov av hjälp ring med dem. Då ser SOS exakt var du befinner dig och hjälp kan skickas till rätt ställe.
Du kan också själv med hjälp av appens karta och koordinater få reda på var du befinner om du är vilse.

Läs mer hos SOS alarm

---

Hur använder du lösenord

Vi behöver en himla massa lösenord till alla tjänster på nätet mm. Om vi inte är lata och använder samma till flera inloggningar. Detta är ju inte så smart för om en hackare/bedragare hittar ett, så kommer de in i många av våra internettjänster. Även om det kan kännas besvärligt, så ökar det säkerheten att faktiskt tänka till med lösenorden och byta dem med jämna mellanrum. För att slippa komma ihåg alla krångliga lösenord, så finns det nu bra program, där du kan lägga in dina lösenord och du behöver då bara komma ihåg ett lösenord. Skriv in i almanackan en dag om året där du påminns att byta lösenord. 20 januari är lösenordsbytardagen, så använd gärna denna dag.

Läs mer på exempelvis Stöldskyddsföreningen.

Mer information på PC för alla  och förslag på lösenordsprogram. Det finns även fler program. 

---

Stäm av hemma med Räddningstjänstens checklistor.

Vi var på Räddningstjänsten Östergötland den 14/9 och pratade om Missing People. Men vi gav inte bara information utan jag fick tag på deras information om din säkerhet hemma. Att med jämna mellanrum göra en genomgång av trygghetshöjande faktorer är inte så dumt. Nu närmar vi oss också mörkare tider, så det blir mer ljus och brasor i hemmet. Så tag och kolla av.
1. Fungerar era brandvarnare? Har ni brandvarnare?
2. Har ni en brandsläckare (pulver 6 kg rekommenderas)? Om inte dags att skaffa en.
3. Har ni en brandfilt?
4. Vilka brandrisker kan det finnas hemma?
5. Kontrollera förgiftningsrisker? Var finns ert giftiga burkar och flaskor? Ställ undan.
6. Kontrollera hemförsäkringen?
7. Gå igenom med alla hemma vad de ska göra om det skulle börja brinna.

Se Räddningstjänstens checklistor här

---

Attityden från allmänheten har ändrats.

Inom många yrken som servar allmänheten på olika sätt så möter man en förändrad attityd. Det kan vara bibliotekarier (se vårt nyhetsbrev 5), städpersonal, teknisk personal, butikspersonal mm mm. Det går att räkna upp många yrkeskategorier. Nu ska vi direkt säga att den stora delen av allmänheten är bra, men det finns en liten del detta gäller. 
Just när det gäller respekten för ditt och mitt samt det arbete olika personalgrupper gör. Det kan vara att hota bibliotekarier, teknisk personal, snöröjning mm, prata i telefon i kassan, inte sakta ner vid olyckor på vägarna, filma olyckor i ställer för att hjälpa till.
En av de senaste "trenderna" är att ringa till SOS och låtsas att man fastnat i en gunga. Sedan filmas det när Räddningstjänsten kommer och filmen läggs ut på sociala medier. Just denna sak är ett enormt slöseri med resurser och kan leda till böter. 

Om vi tittar på de personalgrupper som ska serva oss i bibliotek, kyrkor, butiker, tåg, snöröjning, miljöinspektörer med flera likartade arbeten, så gäller det att förbereda personalen på att det faktiskt kan hända. Att låta hjärnan gå igenom olika scenarior ökar möjligheten till att faktiskt göra rätt i stället för fel om det skulle inträffa. Med en förberedelse och väl förankrade rutiner som blir oftast omhändertagande efter en händelse också lättar och snabbare.
Att ta upp detta i arbetsgruppen och prata om det är den viktigast åtgärden. Ett sätt kan också vara att uppmuntra att skriva tillbudsrapporter och gå igenom dessa på arbetsplatsträffarna (APT). Beroende på vad som kommer fram är det dags att ta nästa steg för att åtgärda risker.

Behöver ni inspiration och vägledning ring oss på 070 555 27 77.

---

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras. 
Har ni inte gått en utbildning i hantera hot och våld så gäller grundutbildning. Denna Trygghetsdag ger den grund alla anställda behöver för att komma in i och förstå säkerhetsarbetet. Vissa arbetsplatser kan också ha ett behov av mer praktisk teknikträning.

Tankeväckande utbildningar är kortare varianter som genomföres som en uppstart på trygghetsarbetet. Finns som en Trygghetshalvdag, Chefsutbildning eller den kortare föreläsningen "Säkerhetskultur och säkerhetstänk".

För er som gått Trygghetshalvdagen, så bör ni gå vidare med en halvdag med "Situationsanpassat bemötande" och om det finns behov en halvdag med självförsvar.

Eftersom det sker förändringar i arbetsgruppen så ska alla fått en bra grund och förståelse.. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Träffas i trygghetens tecken

Starta hösten med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Höj säkerhetstänket med en  trygghetsföreläsning.

Föreläsningen "Säkerhetskultur och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledarskapet påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och/eller till personal på företag, butiker och organisationer. 

Välj vilken inriktning behöver ni. Antingen mot arbetsledning och chefer, till de anställda eller både och

Det kvittar hur mycket riktlinjer, rutiner och utrustning som anskaffas om ni inte får med personalen "på tåget".

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Sommarbjudande till 18/8, boka 5 utbildningar och få den 5:e till halva priset..

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 

 

Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Kosttillskott, Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---
---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer