Trygg och säker  

Nr 5 2019 (årgång 21)                                                     

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Kontakta oss på telefon 013-15 11 23 eller epost info@abata.se

---

Grannsamverkan minskar inbrotten i hemmet

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering som klart visar att Grannsamverkan minskar brotten.

Under två år har utvärderingen som stöttas av BRÅ pågått och visar att inbrotten i områden med Grannsamverkan minskat med 36 % i jämförelse med kontrollområden som minskat med 8 %. Även tillgreppsbrotten har minskat och en ökning av gripanden av Polisen i områden med Grannsamverkan
Den egna känslan av trygghet är också något som ökar med 38 % av dem som bor i områden med Grannsamverkan.

Intresset av Grannsamverkan har ökat genom åren. Under 2018 startade det 2 500 nya områden. Grannsamverkan som företeelse startade 1985 i Linköping och visade sig så bra att det 10 år senare blev en del i Polisens brottsförebyggande arbete.

Det arbete som boende i områden med Grannsamverkan och polisen bedriver är ovärderligt säger Lina Nilsson, ordförande i Grannsamverkan nationella gruppen.

Så hur ser det ut hos dig. Har ni Grannsamverkan? Är du aktiv i detta i så fall?
Har ni inte Grannsamverkan i ert område så ta kontakt med Polisen och bjud in till en första träff och starta upp.

 

Förresten, hur mycket värde förvarar du i trädgården?

Nu till sommaren så tar vi fram alla grejer vi vill ha i trädgården. Vi köper också mycket nytt. Så summan av värdet i trädgården kan bli stort. Det är grillar, möbler, pooler, lekutrustning, maskiner och verktyg. Så håll koll på detta och ta ditt eget ansvar genom att stöldmärka, DNA-märka, låsa fast och låsa in.

Läs mer hos Stöldskyddsföreningen.

---

Trygghet under semester.

NU i semestertider då är det kanske bra att tänka till. Tyvärr så ökar ohederligheten både när du är ute och reser och även hemma. Så tänk till i god tid och fundera på hur du/ni kan förebygga stölder, inbrott mm. Läs våra Trygghetstips och förbered dig väl. Ska du ut och resa, gå och handla eller åka och campa eller till landet. Eller bara vara hemma och grannarna åker bort. Är fler bortresta så är det också tommare i hus och lägenheter och då är Grannsamverkan bra.

Ska du semestra utomlands läs gärna tips från stöldskyddsföreningen här.

---

Butiksstölderna ökar

Varje år stjäls det för ca 6,8 miljarder kr i våra butiker. Främst hos dagligvaruhandeln och detta innebär att butikerna får lägga stora pengar på stöldförebyggande åtgärder. I genomsnitt lägger en dagligvarubutik 624 000 kronor på säkerhet. Och detta är kostnader som vi konsumenter får betala.
Man kan även här diskutera varför individer inte kan skilja på mitt och ditt. Förstår de inte konsekvensen av sitt handlande eller är det brist på värderingar som de har.  Läs mer om ditt och mitt här

Stölder ger också en otrygghet hos personalen, så butikerna har svårt att behålla och få in ny personal. Och i denna typ av butiker som är mest utsatta, så är det ofta en inkörsport för unga och nya på arbetsmarknaden. Enligt Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel så har polis och rättsväsendet lämnat walk over och de kriminella krafterna får diktera villkoren. Det är också så att många butiker inte heller klarar av att investera i det som behövs och lägger ner i stället.

Kan vi alla som enskilda konsumenter göra något?
Genom att vara uppmärksamma och börja med att se butiksanställda som en resurs som finns där för oss. Vi kan också genom vårt sätt att vara i butiken öka en trygghetskänsla. Nu i  semesterhandeln är det full fart och en hektisk period för personalen. Många stressade kunder passerar butikerna och vill ha hjälp med både det ena och andra. Det är svårt för personalen att hjälpa andra och samtidigt hålla koll vad som händer i butiken. Ett litet smygande sätt mellan hyllorna mm i butiken väcker alltid en uppmärksamhet och misstänksamhet hos personalen. Detta innebär en psykisk påfrestning för den anställde att både snabbt expediera kunder och samtidigt ha uppmärksamhet runt om i butiken. Detta utnyttjar de oärliga och använder någon att väcka uppmärksamhet samtidigt som de någon annanstans stjäl något i butiken eller till och med från er kunder. En öppenhet i ert agerande i butiken minskar risken att väcka uppmärksamhet från personalen och ta deras energi. Om ni själva ser någon som beter sig lite konstigt så hjälp butiken och agera. Det kan räcka att titta på varor i närheten eller att säga till personalen/väktare. Med en extra tanke i handeln så hjälper det personalen mycket. Håll även i era egna saker.

---

Var fjärde lärare utsatt för hot och våld

I en rapport från Skolverket så trivs de flesta lärare med sitt jobb och bemöts med respekt.

Det är nio av tio lärare som trivs i skolan och det är lugnt på de flesta lektionerna. Men ändå så rapporterar var fjärde lärare att de utsatts för hot eller våld det sista läsåret. Det vanligaste är de är utsatta av elever men sex procent uppger att det är föräldrar som utsatt för hot eller våld. Att flera säger att det är bra stämning på skolan men det ändå finns hot och våld är motsägande. Att det är så tror Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson beror på att hot och våld ses som extremhändelser.

---

Hat och hot på Biblioteken

Biblioteken är öppna lokaler och här ökar hat och hot. När det gäller hot, så är det bland annat politiska hot som ökar. Enligt en undersökning så anger 39 % att det förekommer våld på biblioteken skriver bibliotekens fackförbund (DIK). 
Bibliotekarier får många frågor på sitt bord som kan ligga utanför själva huvuduppgiften att låna ut böcker och media. Biblioteken har ofta tjänster som låna datortid, medborgarinformation, media mm som bidrar till att det lockar fler att komma till biblioteken. Och finns det restriktioner med lånetider mm samt att många olika människor möts, så kan det leda till konflikter och aggressioner. Många bibliotek har larmknappar, men även väktare på plats.

I och med det finns många olika konfliktsituationer, aggressioner och individer så är det viktigt att personalen får rätt verktyg för att hantera alla olika situationer. Vi har utbildat på flera bibliotek, men för varje gång vi kommer dit, så har det dykt upp nya situationer, så det krävs ett kontinuerligt arbete med att hantera hot och våld.

---

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

---

Starta hösten i trygghetens tecken

Starta hösten med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Höj säkerhetstänket med en  trygghetsföreläsning.

Föreläsningen "Ledarskap och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledningens ledarskap påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och till personal på företag, butiker och organisationer. 

Välj vilken inriktning behöver ni. Antingen mot arbetsledning och chefer, till de anställda eller både och

Det kvittar hur mycket riktlinjer, rutiner och utrustning som anskaffas om ni inte får med personalen "på tåget".

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Sommarbjudande till 18/8, boka 5 utbildningar och få den 5:e till halva priset..

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras.
Har ni inte gått en utbildning i hantera hot och våld så gäller grundutbildning annars fortsättning 1 (riskbedömning, rutiner och riktlinjer) och fortsättning 2 (situationsanpassat bemötande, bemötande i förhållande till aggression)

Likaså sker det förändringar i arbetsgruppen. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 

 

Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Kosttillskott, Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---
---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer