Trygg och säker  

Nr 4 2019 (årgång 21)                                                     

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

 

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

---

Trygghet för personal och elever

Det är många diskussioner om skoltryggheten, både för lärare, övrig skolpersonal och elever. En av faktorerna är vad jag som lärare får göra om en elev är bråkig på en lektion. Får jag lyfta ut eleven, vad räknas som för mycket våld för att göra det? Jättesvår fråga att svara på vilket har spridit en osäkerhet inom skolvärlden.

Grunden heter "Trygghet och studiero", vilket innebär att alla elever ska ha en studiero i skolan. Är det som så att någon/några elever stör undervisningen eller närvaron i skolan, så ska det åtgärdas. Nr 1 av åtgärder är alltid att försöka prata med eleven. Och då börjar man tidigt när det är lugnt och pratar med hela klassen om vad är lämpligt och olämpligt beteende på skolan och under lektionerna. Även när det blir stökigt under lektionen är det prata som gäller. Så länge eleven "bara" stör, så kan läraren (i och för sig även med stöttning av andra elever som vill ha studiero, grupptryck har oftast stor påverkan) bara be eleven att bete sig som ni har diskuterat tidigare. Fungerar inte det får läraren flytta eleven får att eventuellt sära på elever som tillsammans stör. Eller om det är en elev som stör mycket, så får läraren visa ut eleven från lektionssalen under denna lektion. Och då visa ut, inte använda våld för att lyfta eller dra ut en elev,

Grunden är att så fort som möjligt efter händelsen ta tag i detta. Det handlar inte om att straffa eleven utan få denne att ändra sitt beteende till bättre trygghet och studiero.

Är det i stället så att eleven använder sig av våld eller skadegörelse, så får läraren gå in när det pågår och använda nödvändigt våld för att förhindra att någon skadar sig vid bråk mellan individer. Men bara så länge bråket pågår. Har bråket slutat, så är inte våldsanvändning tillåtet. Möjligen kan det vara aktuellt med ett envarsgripande, då nödvändigt våld får användas för att hålla fast någon och överlämna denne till polisen. Men eftersom man oftast vet vem det är, så kan det vara bättre att låta dem gå för tillfället och låta polisen ta hand om detta.
Gäller det skadegörelse, så är det också tillåtet att använda våld, och våldet får vara nödvändigt för att avsluta eller skydda. När det gäller skadegörelse, så kan det i många fall vara bättre att backa och inte gå in i en situation som kan innebära skada för dig själv. Är det som så att individen kastar saker och det finns risk att skada andra så får våld användas för att förhindra detta. Men det kanske är lättare att flytta undan de som är i farozonen.

Det som är viktigt är att när situationen är över och det har blivit lugnt så måste åtgärder göras för att det inte ska hindra igen. Gör vi inget så blir det en liten vinst för eleven och han/hon kan använda störandet igen för att få det som de vill eller uppmärksamhet eller vad det är som är grunden till att störa.

Börja med (vilket ni troligen gjort) att i lärargruppen prata om vad ni kan göra i olika situationer så ni samarbetar och ställer upp för varandra. Även arbetsledningen ska vara med i detta. Att diskutera olika lösningar ökar också möjligheterna att göra någorlunda rätt, fram för allt i allvarligare situationer som inte sker så ofta.

Det pratas om olika modeller för bemötande. För mig, finns det inget metod som fungerar i alla lägen utan det får anpassas efter situationen. Nästa vecka presenterar jag på min hemsida, det jag kallar Situationsanpassat bemötande. Gå gärna in och läs detta. 

Detta var några tankar. Vill ni ha fler tankar eller behöver ni hjälp med utbildning, rutiner mm så kontakta oss gärna på epost  eller telefon 013-15 11 23.

---

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

---

Låt sommarkick-offen gå i trygghetens tecken

Ge lite extra till personalen på kick-offen innan sommaren med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd  instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Höj säkerhetstänket med en  trygghetsföreläsning.

Föreläsningen "Ledarskap och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledningens ledarskap påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och till personal på företag, butiker och organisationer. 

Det kvittar hur mycket riktlinjer, rutiner och utrustning som anskaffas om ni inte får med personalen "på tåget".

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Vårerbjudande till 18/4, boka 5 utbildningar och få den 5:e till halva priset..

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras. Likaså sker det förändringar i arbetsgruppen. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 

 

Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Kosttillskott, Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer produkter kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---
---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer