Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/u/abata21/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100 Glöm inte semestervikarierna Abata 03/2019

Trygg och säker    

                                                                                                  Nr 3 2019 (årgång 21)

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

 

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Nu närmar sig sommaren och det är dags att ta in vikarier.

Många arbetsplatser klarar sig inte utan semestervikarier. Och när de är på plats, så är de lika viktiga som ordinarie personal. Därför är det viktigt att att emot dem och introducera dem i arbetet. Och låt introduktionen ta den tid som behövs. Allt för ofta slängs de bara in i ordinarie arbete och förväntas fungera. Och de gör de oftast när allt går som det ska. Men händer det något, så gäller det att de vet vad de ska göra, vad de får göra.

Jag vill lyfta två situationer. För de första mot kunderna. De kan vara en butik där det gäller att veta vad de kan lova, hur köp, återköp ska göras. Hur produkter fungerar mm. Med bra produktkunskap så ökar intresset från kunderna.
Finns kunderna inom vård och omsorg, så gäller det att sätta sig in i rutiner så att alla gör lika. Veta vilka behov kunderna har, vad står det i den personliga handlingsplanen?

Situation två är tryggheten. Har ni en butik, så ska introduktionen innehålla vad vikarierna ska göra och även vad de inte ska göra vid brand, snatterier, stöld och rån. Vad finns det för säkerhetsutrustning, var finns den och hur används den? Grundtanken vid rån är ju att ge dem vad de vill ha. Materiella ting går att ersätta. Det är viktigt att få in att de inte ska utsätta sig själva för fara om möjligt.

Inom vård och omsorg bör ni även gå igenom hur ni gör riskbedömningar inför olika situationer, vilka brukare/klienter/boende som kan bli aggressiva och hur man bemöter dem på bästa sätt. Vad finns det för "triggers" till aggression?  Tryggheten ökar med kompetensen, så ju mer info som ges, ju tryggare och bättre bemötande. Och tänk på att låta vikarierna arbeta ihop med ordinarie personal om möjligt. Det ökar tryggheten hos vikarierna och även hos brukaren.

 

 När det gäller att skydda sig själv eller någon annan så gäller nödvärnsrätten vilken ger oss rätt att försvara oss. För att nödvärn ska gälla så ska tre saker vara uppfyllda.
1. Det ska vara aktuellt. Det ska vara här och nu, så fort ett angrepp är avvärjt så gäller inte nödvärnet.
2. Det ska föreligga ett brottsligt angrepp. För att ett angrepp ska vara brottsligt så ska det finnas fängelse i straffskalan och det ska finnas ett uppsåt. När det gäller fängelsedelen så är det kriteriet uppfyllt om det är ett fysiskt angrepp som innebär att skada någon. När det gäller uppsåt så ska det finnas en vilja att skada.
Tittar vi inom vård och omsorg, så kanske det inte finns uppsåt utan det kan bero på någon sjukdom och då blir det mer tveksamt. (finns det inte uppsåt, så gäller i stället lagen om nöd, som handlar om att skydda mot fara och hälsa).
3. Försvaret ska  vara nödvändigt. Och här är det bra att tänk att inte använda mer våld än nöden kräver.

När det gäller arbete och rån, stöld, hot och misshandel, så kan vi reagera på tre olika sätt. Antingen enligt nödvärnsrätten som kan ge oss rätt att använda våld. Eller också mitt personliga " han/hon ska inte ta det där från oss". De tredje sättet är ju frågan "Vad säger våra arbetsuppgifter" att vi ska göra. När det gäller våld, så ska vi självklart skydda oss, men är det materiella ting, så kan det vara bättre att säga ifrån på avstånd, backa och vara uppmärksam (vilket bör gälla inom arbetet).

Så se till att era vikarier får en bra instruktion. Då blir de tryggare och bemöter på ett bra sätt.
Detta var några tankar. Vill ni ha fler tankar eller behöver ni hjälp med utbildning, rutiner mm så kontakta oss gärna på epost  eller telefon 013-15 11 23.

---

 

 

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

---

Öppna utbildningar i maj.

Nu i maj erbjuder vi öppna utbildningar i Linköping. För dig som vill utbilda dig till bättre kunskap.

HLR med hjärtstartare. Lördag 4/5 kl 10.00-13.00. Mer info på inbjudan.

Barn-HLR. Söndag 5/5 kl 14.00-17.00. Mer info på inbjudan.

Självförsvar. Lördag 18/5 kl 09.30-17.00. Mer info på inbjudan.

Anmälan via epost  med namn och kontaktuppgifter

---

Låt sommarkick-offen gå i trygghetens tecken

Ge lite extra till personalen på kick-offen innan sommaren med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd  instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Höj säkerhetstänket med en  trygghetsföreläsning.

Föreläsningen "Ledarskap och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledningens ledarskap påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och till personal på företag, butiker och organisationer. 

Det kvittar hur mycket riktlinjer, rutiner och utrustning som anskaffas om ni inte får med personalen "på tåget".

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Vårerbjudande till 18/4, boka 5 utbildningar och få den 5:e till halva priset..

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras. Likaså sker det förändringar i arbetsgruppen. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 


Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer produkter kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---
---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer